Hemnet om bostadsmarknaden i maj

av Admin

Bostadsmarknaden i maj fortsätter att präglas av den höga aktivitet vi sett under året. Försäljningstiderna ligger på rekordlåga nivåer och efterfrågan är hög i förhållande till utbudet trots att det publicerats mycket lägenheter. Gällande den genomsnittliga skillnaden mellan utgångspris och slutpris så fortsatte den att öka. Samtidigt ser vi något lägre prisförväntningar än i april men fortsatt på en hög nivå historiskt sett. För första gången på ett och ett halvt år är nu köpintentionen lägre än motsvarande månad året innan.

När man gör årsvisa jämförelser med maj 2020 bör man ta i beaktande att marknaden då var ovanlig med en oro för hur coronapandemin skulle påverka marknaden.

– Prisförväntningarna minskar nu något jämfört med föregående månad. Möjligen kan det finnas en viss effekt av att samhället öppnar upp mer och mer och att det pausade amorteringskravet kommer tillbaka. Men det ska samtidigt sägas att prisförväntningarna fortsatt ligger på höga nivåer och att minskningen är relativt liten, säger Erik Holmberg marknadsanalytiker på Hemnet.

  • Fortsatt korta försäljningstider
  • Högt antal publicerade lägenheter
  • Prisförväntningarna minskar något från en hög nivå

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...