Hemnet om bostadsmarknaden i juli

av Admin

Marknaden i juli var ovanligt aktiv för att vara en julimånad, framför allt på villamarknaden. Det både publicerades och såldes fler villor än under någon tidigare julimånad så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. Även på lägenhetsmarknaden var aktiviteten hög jämfört med hur det normalt ser ut i juli om än något lägre än i juli månad 2020.

I Hemnets Köparbarometer minskade prisförväntningarna för tredje månaden i rad. Andelen köpare som tror på sjunkande priser var i augusti 22 procent, en ökning med 7 procentenheter sedan i juli. Sammantaget ligger nu prisförväntningarna på den lägsta nivån på ett år. Samtidigt ökade köpbenägenheten, och det är nu 41 procent som uppger att de planerar att köpa bostad det kommande halvåret.

Juli är en speciell månad på bostadsmarknaden på så sätt att det är en annan sammansättning av bostäder som säljs än vad som är fallet under de flesta andra månader. Bland annat säljs det andelsmässigt färre bostäder i centrala områden. Detta påverkar normalt både genomsnittliga priser och försäljningstider vilket bör tas i beaktande när siffrorna tolkas.

– Sommaren 2021 har likt sommaren förra året präglats av en ovanligt hög aktivitet, i år framför allt på villamarknaden. Både antalet publicerade och sålda villor ligger rekordhögt för att vara en julimånad och den höga aktiviteten syns också för lägenheter om än inte på samma nivåer som under sommaren 2020, säger Erik Holmberg marknadsanalytiker på Hemnet.

  • Andelen köpare som tror på sjunkande priser ökar
  • Högt inflöde av bostäder till salu för att vara juli
  • Rekordhög aktivitet på villamarknaden för att vara juli månad

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...