Här är årets roligaste BRF-namn

av Admin

Ett av de första beslut som måste tas när en bostadsrättsförening bildas
är vilket namn den nya föreningen ska ha. Många styrelser får inspiration
från naturen och närområdet men andra går sin egen väg. Luftslottet,
Handpenningen och Ragnarök är bara några av de namn som sticker ut i
SBC:s kartläggning över landets roligaste bostadsrättsföreningsnamn.

SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, har gått igenom namnen på över 5 000
bostadsrättsföreningar runt om i landet. I kartläggningen visar det sig att naturen ofta är
en inspirationskälla när föreningen ska namnges. Exempelvis är Eken, Solrosen och Lilja
återkommande namn. Något som blivit allt vanligare är att döpa sin förening efter djur
eller frukter. Däremot finns det styrelser som väljer att vara mer kreativa i valet av namn.
Luftslottet, Handpenningen och Ragnarök är några namn som skiljer sig från mängden i
kartläggningen.

– Jag ser alltid fram emot vår kartläggning av bostadsrättsföreningsnamn. Det är väldigt
roligt att ta del av alla kreativa och ibland något udda namn som styrelser har valt. Men
jag vet också att det inte är helt enkelt att välja ett namn till en ny förening och vi hjälper
gärna till om en styrelse har svårt att hitta ett som passar. Det som är viktigast att tänka
på är att namnet ska innehålla ordet bostadsrättsförening och att det inte ska finnas
något annat företag eller förening som är registrerad på samma namn i länet, säger
Malin Odelfelt, Externkommunikatör på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Roligaste bostadsrättsföreningsnamnen 2022
• Coucou
• Det goda vattnet
• Fårabergets Lycka
• Luftslottet
• Ragnarök
• Handpenningen
• Edens äpple
• Drakskeppet
• Gator och områden
• Natur
• Djur
• Frukt och grönsaker
• Saga
• Objekt som Båten och Bojen
• Yrken
Så här gör du för att få igenom ditt förslag på namn till bostadsrättsföreningen
• Namnet ska innehålla ”Bostadsrättsförening”.
• Namnet ska godkännas av Bolagsverket.
• Inget annat företag eller förening får ha samma namn i det län föreningenregistreras.
• För att slippa hålla fler föreningsstämmor kan fler namnförslag röstas igenom. Alternativt kan beslut fattas om att styrelsen får tillåtelse att skicka in nya namnförslag vid nekande.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...