Habitek siktar mot en lönsam miljard – och är byggbranschens bästa arbetsgivare

av Admin

Sedan april 2019 verkar fyra väletablerade Stockholmsbolag inom byggentreprenad, utemiljö och fastighetsförvaltning under varumärket Habitek. Det affärsmässiga målet är tydligt. Habitek ska, senast 2023, omsätta en lönsam miljard. Och det nya varumärket fick en flygande start när Habitek Byggentreprenad AB nyligen utsågs till byggbranschens mest attraktiva arbetsgivare. 

Sedan tidigare ingick Lindqvist Bygg, Nicator och MFS Fastighetsservice i samma koncern. Nu har de, samt förvärvet Idrotts & Trädgårdsanläggningar, samlats under det gemensamma namnet Habitek för att stärka sitt erbjudande mot marknaden.

Affärsmålet är tydligt. Koncernen ska, senast 2023, omsätta en lönsam miljard. Det innebär en dryg fördubbling jämfört med dagens omsättning och kräver såväl organisk tillväxt som ytterligare förvärv.

”Det känns oerhört inspirerande att vara igång. Redan nu syns tecken på synergier mellan bolagen. Det talas om oss på stan. Dessutom visar såväl nya som etablerade kunder intresse för att anförtro oss större uppdrag och anlita oss inom flera områden”, säger Charlotte Burmester, koncern-VD, Habitek.

Habitek satsar hårt på KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och det uttalade målet att vara en bra arbetsgivare uppmärksammades nyligen i Nyckeltalsinstitutets årliga ranking. Där fick Habitek Byggentreprenad utmärkelsen ”Mest Attraktiv och Hållbar Arbetsgivare bland Byggbolag 2018”. Bolaget placerade sig även bland de tio bästa procenten totalt sett för alla branscher och mottog certifikatet ”Excellent Arbetsgivare 2019”.

”Det här är en rejäl fjäder i hatten. Vi vill vara en arbetsgivare som attraherar branschens bästa medarbetare och den här utmärkelsen visar att vi är på rätt väg”, fortsätter Charlotte Burmester och avslutar: ”Överlag ser framtiden ljus ut för Habitek. Att nå våra mål innebär hårt arbete, men vi har ett erbjudande som verkligen tilltalar marknaden. Och så länge vi agerar i enlighet med vårt löfte – Vi fixar det. Inte bara för att vi kan, utan för att vi vill – är ingenting omöjligt.”

Under varumärket Habitek ryms bolagen:

  • Habitek Byggentreprenad AB (tidigare Lindqvist Bygg)
  • Habitek Utemiljö AB (tidigare Nicator och Idrotts & Trädgårdsanläggningar)
  • Habitek Förvaltning AB (tidigare MFS Fastighetsservice)

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...