Fortsatt växande byggmaterialhandel

av Admin

Den positiva tillväxten i den byggrelaterade detaljhandeln verkar ha fortsatt med oförminskad styrka 2019, enligt NAVET Analytics löpande månadsindikatorer. 

Fortsatt växande byggmaterialhandel, foto: Mikael Tannus

Den positiva tillväxten i den byggrelaterade detaljhandeln verkar ha fortsatt med oförminskad styrka 2019, enligt NAVET Analytics löpande månadsindikatorer.

Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics, kommenterar materialet. Statistiken vi analyserat pekar på att omsättningsökningen under föregående helår uppgick till strax över 3 procent. Trenden speglar den positiva utvecklingen för den växande volymen ombyggnad och underhåll. Dessa typer av projekt gynnar den lokala bygghandeln medan större nybyggnadsprojekt, som just nu minskar i omfattning, inte berör bygghandeln på samma sätt.

Källa: NAVET Analytics, Marknadssignaler & prognoser

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...