Fortsatt negativ utveckling för detaljhandelns husbyggnadsinvesteringar

av Admin

I NAVET Analytics konjunkturrapport Marknadstrender bygg redovisas utvecklingen för första kvartalets husbyggnadsinvesteringar inom detaljhandeln. Jämfört med föregående år har de påbörjade byggnadsinvesteringarna sjunkit med totalt 4 procent. 

Detaljhandelns husbyggnadsinvesteringar – fortsatt negativ utveckling, foto: Navet

Utvecklingen speglar emellertid endast läget innan coronakrisen ritade om spelplanen, menar Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics. Sverige var redan vid årets början inne i en period av svagare ekonomisk tillväxt, vilket återspeglas i byggandet av sektorer som tex detaljhandeln, vilken är starkt knuten till konjunkturen generellt. Troligen kommer vi att se en ännu svagare utveckling under året, mot bakgrund av hur hårt handel och tjänster har påverkats av pandemins effekter i form av minskade fysiska besök och en ökad e-handel. Risken för en fortsatt stigande arbetslöshet och fallande tillväxt, kommer troligen att hämma investeringarna ytterligare under detta och nästa år. Vi räknar med att nybyggnadsinvesteringarna drabbas medan ombyggandet kan komma att öka, då det finns behov av att ställa om lokaler till annan användning eller till nya hyresgäster.

Källa: NAVET Analytics​

 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...