Fastighetsägarna: Först att spräcka glastaket – fem röster om jämställdhet i fastighetsbranschen

av Admin

För två år sedan var fastighetsbranschen den första att nå 40 procent kvinnor i ledande positioner. Nu pekar kurvan nedåt igen och istället växer listan över företag som helt saknar kvinnor i ledningen. Idag, den internationella kvinnodagen till ära, håller kvinnonätverket Fastella ett webbinarium med Alexandra Lövgren som gäst, utsedd till Årets Unga Fastighetskvinna 2020. Fastighetsägarna Stockholm har pratat med Alexandra och fyra andra profiler i branschen om jämställdhetsarbete, läget just nu och nya vägar framåt.

Stiftelsen Allbright som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet ger ut årligen ut en rapport som kartlägger läget i Sverige. I 2019 års rapport kunde vi läsa att fastighetsbranschen var den första att nå 40 procent kvinnor i ledningsposition. Bäst i klassen var de stora fastighetsbolagen med 49 procent kvinnor i ledningsgrupperna. Branschen i sin helhet hade också 25 procent kvinnor på vd-posterna. Glastaket var spräckt, men sen kom pandemin.

Enligt Amanda Lundeteg, vd för Allbright, leder kristider ofta till att jämställdhetsarbete sätts på paus och att många tappar långsiktigheten. I rapporten för 2020 har fastighetsbranschen tyvärr halkat ner från 40 till 38 procent kvinnor i ledande positioner. Idag kommer Allbrights nya rapport där de summerar de tio år som stiftelsen varit verksam.
– Ingen annan bransch har varit så på jämställdhetsfrågan under de tio år som vi gjort Allbrightrapporten. Engagemanget finns både hos bolag och arbetsgivarorganisationer och det syns att det finns ett samarbete som driver på att göra branschen attraktiv.

Balans skapar dynamik
Ett bolag som gjort stora framsteg och hamnat på första plats på Allbrights lista över bolag med mest jämställd ledning 2020 är fastighetsbolaget Nyfosa. Stina Lindh Hök tillträdde som vd i oktober 2020. Som svar på frågan om deras jämställdhetsarbete trycker hon på vikten av balans för bäst resultat.
– Vi tror att det blir bäst om man är 50/50 kvinnor och män, det skapar bäst dynamik och man kompletterar varandra på olika sätt.
– Jag tror också att dagens mer moderna syn på ett flexibelt arbetsliv, att kunna jobba hemifrån exempelvis, det gynnar både kvinnor och män att kunna satsa på karriären samtidigt som de har familj.

Kommunicera fördelarna med en flexibel bransch
Mona Finnström, vd på arbetsgivarorganisationen Fastigo är inne på samma linje, att fastighetsbranschen har varit konservativ men nu är mer flexibel och att det är fullt möjligt att göra karriär och ha familj samtidigt. De nedåtgående sifforna tar hon med ro.
– Jag är inte orolig, det finns bra underlag för rekrytering med mycket kompetens men man måste ha fokus, sätta upp mål och följa upp. Sen behöver alla prata om att det här går, att vi är en bransch som bejakar jämställdhet och lyfta fram de bolag som jobbar bra med rekrytering. Det behöver ske redan på utbildningsstadiet och vi kanske ska titta på sådant som hur vi benämner befattningar, fastighetsförvaltare exempelvis kan ju innebära många olika saker, kan vi locka in ny kompetens genom att vara mer beskrivande?

Precis som Stina Lindh Hök poängterar Mona Finnström också vikten av att även ha med männen i det här arbetet.
– Vi ska inte dela upp oss så mycket, det finns en jättebra grund med kompetenta kvinnor där ute, vi måste jobba på det här tillsammans.

Fastella ser behovet av slutna rum för samtal
Nätverket Fastella har funnits sedan början av 1990-talet för kvinnor som verkar i fastighetsbranschen. De närmare 300 medlemmarna möts i vanliga fall på fysiska event som kan vara stadsvandringar, studiebesök eller föreläsningar, alltid med syftet att utbilda och inspirera.

Anneli Schöldström, vd och jur.kand på Svensk Juristbyrå, sitter i styrgruppen för Fastella och berättar om behovet att mötas i slutna rum och prata om specifika frågor som rör att vara kvinna i fastighetsbranschen. Anneli beskriver Fastella som ett tillåtande forum där kvinnor känner sig sedda och har möjlighet att utbyta erfarenheter från sitt yrkesliv. Hur ska strävan mot en jämställd bransch fortsätta enligt Anneli?
– Jag tror att det krävs en medvetenhet, på alla nivåer, om vikten av en jämlik sammansättning. Att Fastighetsägarna Stockholm står bakom Fastella betyder mycket, frågan tas på allvar.

Årets Unga Fastighetskvinna vill inspirera andra att ifrågasätta
Idag den 8 mars håller Fastella ett webbinarium som gästas av Alexandra Lövgren,Head of Strategic Analysis på Newsec och vinnare av Årets Unga Fastighetskvinna 2020. Priset, som delas ut av tidningen Fastighetssverige är, förutom äran, en valfri ledarskapsutbildning för 100 000 kronor. Alexandra, som mottog utmärkelsen i oktober 2020, tycker att det är ett viktigt pris som kan inspirera andra kvinnor i branschen att se möjligheter.
– Jag tror att den här utmärkelsen kan vara en stor drivkraft för kvinnor som är i, eller på väg in i branschen, särskilt eftersom det tidigare varit en tydlig manlig dominans.  Vi har sett samma problematik i många olika branscher där man lyckas få in kvinnor på ledande positioner men sedan tappar i successionen.  För en långsiktig förändring tror jag att det krävs en ständig påfyllnad av unga, drivna kvinnor som väljer att ha sin karriär i fastighetssektorn.

För att själv driva det arbetet framåt startade Alexandra nätverket Newsec Future Female Network (NFFN) tillsammans med några kollegor för drygt tre år sedan. Nätverket vänder sig till yngre kvinnor i branschen och syftar till att lära känna varandra bättre och knyta kontakter. Nätverkets event har bland annat gästats av kvinnliga börs-vd:ar och ledarskapscoacher vilket varit mycket uppskattat. Alexandra vill uppmuntra unga kvinnor som vill in i fastighetsbranschen att tro på sig själva och våga ifrågasätta.
– Sätt tydliga mål och ta hjälp från medarbetare, chefer och mentorer för att nå dina mål. Det finns stora karriärmöjligheter som ung kvinna i den här branschen – ta för dig!

Ett arbete i ständig utveckling
I vår egen organisation Fastighetsägarna som består av fyra regioner och ett förbund för hela Sverige, är fördelningen just nu 67 procent kvinnor och 33 procent män bland de anställda.
– Jämställdhet handlar om balans och när man tittar på våra siffror ser vi en ovanlig fördelning för att vara vår bransch. Det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda, det här är ett område som måste utvecklas hela tiden, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm.

För vårt dotterbolag Fastighetsägarna Service ser sifforna mer jämna ut med 52 procent kvinnor och 48 procent män.
– Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning i våra arbetsteam. Vår största utmaning är att rekrytera kvinnor inom fastighetsskötsel där vi försöker starta samarbeten med skolor för att driva på det arbetet. I övrigt strävar vi alltid efter balans, vi har exempelvis helt jämn fördelning på ledande positioner sett till alla chefer i företaget, säger Anna Birgersson, HR-chef, Fastighetsägarna Service.

Några ord på vägen
De röster vi fått ta del av genomsyras alla av hoppfullhet för branschen, en bransch som var först med att krossa glastaket för kvinnlig representation. Vi kan nå de siffrorna igen men arbetet kommer inte att ske av sig själv. Alexandra, Anneli, Stina, Mona och Amanda ger ord på vägen:

”Tänk inte att alla andra är bättre på allt, våga fråga och ifrågasätta!” Alexandra Lövgren, Newsec

”Det finns självklart många män som tycker att de här frågorna är viktiga, vi måste släppa in dem i jämställdhetsarbetet”, Anneli Schöldström, Svensk Juristbyrå

”I slutändan är det kompetensen som räknas, att utveckla personer inom bolaget kommer på sikt att gynna jämställdheten” Stina Lindh Hök, Nyfosa

”Vi måste komma ihåg att det ligger i vårt affärsintresse som bransch att spegla kunderna i vår representation” Mona Finnström, Fastigo

Avslutningsvis ger Amanda Lundeteg, Allbright, fyra tips för ett aktivt jämställdhetsarbete:

  • Börja med att kartlägga representation och diskriminering internt.
  • Sätt tydliga mål och var inte rädd för procentsatser.
  • Utbilda personalen om normer och fördomar, alla har fördomar och alla är en del av lösningen.
  • Följ upp arbetet, att skapa rutiner och policys är bra men de måste användas och följas upp.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...