Dyster prognos för bostadsbyggandet

av Admin

Den sammanvägda volymen av antalet bygglov för småhus och flerbostadshus tyder på att nybyggandet under den kommande tvåårsperioden kan komma att minska med ytterligare 10-12 procent. 

Bild: Navet

NAVET Analytics sammanställer varje månad en indexserie som beskriver antalet beviljade bygglov under innevarande och föregående år. Materialet presenteras i månadsindikatorerna, Marknadssignaler & Prognoser. I NAVET Analytics senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, är prognosen emellertid något mer dyster. Den samlade nybyggnadsvolymen för bostäder väntas minska med ca 20 procent totalt under perioden 2020-2021.

Källa: NAVET Analytics​

0 kommentar

You may also like