Det blir bostadsrättsföreningens största utmaningar 2023

av Admin

År 2022 har varit ett turbulent år för landets bostadsrättsföreningar. Ökade räntor,
rusande elpriser och osäkra omvärldsfaktorer är ämnen som varit ständigt aktuella.
SBC tar nu tempen på vilka frågor som engagerar landets föreningar inför det
kommande året.

Det gångna året har på många sätt varit ett rekordår. Elpriserna har varit dyrare och styrräntan har höjts
mer än någonsin, vilket resulterat i att många föreningar behövt höja sina avgifter. Samtidigt har
inflationen drivit upp kostnader och ökat den ekonomiska oron. Vid årsskiftet träder dessutom flera
ändringar i bostadsrättslagen i kraft, vilket kan påverka styrelsens arbete i bostadsrättsföreningen.

– Nu går vi in i ett nytt år med fortsatt stora utmaningar för landets bostadsrättsägare, inte minst
ekonomiskt. Många har drabbats av den höjda räntan i kombination med ökade driftkostnader och vi
väntar oss att många kommer behöva höja sina avgifter under det kommande året. Detta är en fråga som
står fortsatt högt på agendan. Under kommande år blir det också extra viktigt för föreningar att förhandla
om räntan på sina lån, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk Förvaltning på SBC, Sveriges
BostadsrättsCentrum.

De nya ändringarna i bostadsrättslagen som träder i kraft vid årsskiftet kan innebära ett behov av
utredningsarbete i styrelsen. Bland annat ställs nya krav på upplåtelseavtal och mäklarnas
objektsbeskrivningar samt föreningarnas årsredovisningar. Ändringarna innebär också att en
bostadsrättsförenings stadgar inte längre kan göra avsteg från principen att en medlem i en
bostadsrättsförening endast har en röst på föreningsstämman.

– Den nya lagen innebär ett ökat skydd för både den som köper och äger en bostadsrätt. Efter flera
uppmärksammade fall av kapade bostadsrättsföreningar kommer medlemmarnas rösträtt nu stärkas och
det kommer också krävas vissa nyckeltal i årsredovisningen som gör den lättare att förstå. Nu är det extra
viktigt att styrelser runt om i landet har koll på vad som faktiskt gäller från och med årsskiftet, säger
Therese af Jochnick, Affärsområdeschef Juridik på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

Heta ämnen hos landets bostadsrättsföreningar inför 2023:

• Energikrisen
Hur man ska klara de rekordhöga elpriserna är en fråga som många föreningar arbetar med, särskilt
under årets kallaste månader. Under det kommande året kommer många bostadsrättsföreningar
behöva se över hur de kan effektivisera sin elförbrukning.

• Avgiftshöjningar
Styrräntan har rekordhöjds under året och mycket talar för att vi inte nått toppen än. Hur föreningar, i
synnerhet de med hög skuldsättning, ska sätta sina avgifter för medlemmarna kommer därför vara en
glödhet fråga även under 2023. Som förening blir det nu viktigt att våga ta rätt beslut kring avgiften.

• Hållbara investeringar
Hållbarhet blir allt viktigare i föreningar och inför 2023 har regeringen satsat stort på laddinfrastruktur.
Hållbara investeringar som laddstolpar, men även solpaneler och möjlighet att mäta sin egen
energiförbrukning, kommer därför vara högaktuella under kommande år.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...