Derome inviger Västsveriges modernaste bygg- och industrihandel

av Admin

I Göteborg får Deromes kunder nu ett heltäckande erbjudande när maskinuthyrning, bygg-, industrivaror och järnvaror samlas på samma plats – i Tagene på Hisingen.

Att effektivisera för kunderna har ständigt hög prioritet hos familjeföretaget Derome. Nu invigs marknadens modernaste anläggning där viktiga funktioner för kunderna samlas under ett och samma tak.

– Vi har sett en stor efterfrågan hos kunderna och är glada att vi med öppningen av Tagene kan svara upp till detta behov, säger Peter Larsson, divisionschef inom Derome.

En satsning med många fördelar
Han ser att satsningen och anläggningen fyller tre viktiga syften: en utökad hämtfilial för små och medelstora företag som har behov av material, ett kompetenscenter som jobbar renodlat mot industrin och en gemensam organisation för Deromes medarbetare som jobbar mot storkund och större projekt.

– Idag sitter dessa 30-35 kollegor utspridda, men när vi under hösten enas kommer det skapa tydliga kompetensfördelar både för oss och kunderna, säger Peter Larsson.

Maskinuthyrning toppar erbjudandet
Anläggningen på Hisingen kommer dessutom ha ett fjärde ben att stå på – en depå för maskinuthyrning.

– Att koppla på maskinuthyrning gör Tagene till en helt komplett anläggning för små och medelstora byggentreprenörer. Att samma kunder kan hämta material och hitta specialistkompetens inom bland annat kök, dörrar och fönster ger ett helhetserbjudande som vi är unika med.

Fantastisk läge i Tagene
Johan Winroth, vd Derome Bygg & Industri AB, är mycket nöjd med satsningen som går i linje med företagets långsiktiga ambitioner om att förenkla för kunderna och stärka närvaron i regioner där företaget är verksamma:

– Vi vill alltid erbjuda våra kunder en hög servicegrad och tillgänglighet av bygg- och industrimaterial. Placeringen av anläggningen är också viktig – den täcker en av infartslederna mot Göteborg och ligger bra beläget i ett stort industriområde. Det ska vara enkelt att komma hit och enkelt att handla av oss. När Göteborg växer, ska vi göra detsamma.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...