Den totala husbyggnaden i Sverige efter första halvåret 2020

av Admin

I NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för byggandet i Sverige, Marknadstrender Bygg, presenteras bland annat Sveriges totala husbyggnad under första halvåret 2020. Enligt rapporten uppgick husbyggandet till 139 miljarder kronor första halvåret i år, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med samma period föregående år. 

Det är det offentliga byggandet samt industrin som går bra medan kontor och handel har inlett året svagt, säger Magnus Klein som är Ansvarig för konjunkturbevakningen. Han poängterar även att det är ett speciellt år i år och sex månader kvar att beräkna, mycket kan fortfarande hända. Det är stor osäkerhet på marknaden och ännu ej påbörjade projekt kan tvingas pausas, avslutar han.

Källa: NAVET Analytics​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...