Därför har svenskarnas vattenförbrukning ökat under pandemin

av Admin

Under det gångna året har många av våra vanor förändrats. Allt från hur vi reser till hur vi umgås, men även vår vattenkonsumtion har förändrats i pandemins fotspår. Sanitetsleverantören GROHEs Vattenbarometern visar att var femte av svensk anser att man under pandemin haft en högre vattenförbrukning. Att vi spenderar mer tid hemma och tvättar händerna oftare toppar listan om vad den ökade förbrukningen beror på.

I GROHEs årliga rapport om nordbornas vattenförbrukning avslöjar att våra förändrade vanor och rutiner det senaste året har genererat en högre vattenförbrukning. 21 procent av svenskarna svarar nämligen att de konsumerar mer vatten i hemmet idag än innan pandemin. Det är i huvudsak i storstäderna där en av fyra menar att deras vattenförbrukning ökat under pandemin.

Hela 76 procent av de svarande anser att den ökade vattenkonsumtionen beror på att de spenderar mer tid i hemmet än tidigare. Att tvätta händerna oftare tycks också vara en faktor då tre av fyra svenskar menar att deras vattenförbrukning ökat på grund av detta. Bland de svarande mellan 51–65 år menar en stark majoritet att deras mer frekventa tvättning av händerna ökat deras förbrukning.

Topplista: Därför konsumerar svenskarna mer vatten under pandemin
1. Jag spenderar mer tid i hemmet över lag
2. Jag tvättar händerna oftare än tidigare
3. Jag lagar mer mat i hemmet än tidigare
4. Jag dricker mer vatten i hemmet än tidigare
5. Jag använder tvätt-/diskmaskin i hemmet mer än tidigare

– Det är självklart förståeligt att dessa vanor har ökat vår förbrukning. Det finns däremot mycket vi kan göra för att göra våra vanor mindre kostsamma. Vattenbarometern vill inte bara upplysa om vikten av att börja tänka på detta, men även hur du går till väga. Vi på GROHE försöker ständigt underlätta för människor att leva mer hållbart både genom kunskap och våra vatteneffektiva produkter, Christina Holmberg, PR & Communications Manager på GROHE.

Läs hela rapporten för Vattenbarometern 2021 här: http://thewaterbarometer.com/se/

Om undersökningen
Undersökningen är utförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på uppdrag av GROHE. Statistiken har samlats in genom en webbenkät under perioden 22–29 april 2021 med respondenter från Sverige, Danmark, Norge och Finland i åldrarna 18–65 år. Sammanlagt har 6 358 respondenter deltagit och resultatet är riksrepresentativt med en signifikansnivå på 95 procent.

Om kartläggningen
Uppgifterna om städernas vattenförbrukning är hämtad från respektive kommun eller hos kommunens vattenleverantör i de tre största kommunerna i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Förbrukningen bygger på allt debiterat vatten i respektive kommun under 2020. Snittet har tagits fram genom att dividera antalet liter på antalet invånare i respektive kommun.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...