Byggmaterialvärdet ökade under första halvåret

av Admin

Det samlade byggmaterialvärdet vid ny- och ombyggnad av flerbostadshus samt privata och offentliga kontor beräknas, enligt NAVET Analytics senaste konjunkturrapport, ha uppgått till knappt 40 miljarder kronor under första halvåret i år.

Värdet, som är beräknat efter påbörjade projekt, visar en ökning med 12 procent jämfört med samma period förra året. Ökningen berör samtliga sektorer, men är helt kopplad till nybyggnadsinvesteringarnas tillväxt. Ombyggnadsinvesteringarna visar däremot en negativ utveckling.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...