Byggloven tyder på minskat bostadsbyggande 2021

av Admin

Statistiken över beviljade bygglov för bostäder under 2020 ger signaler om att nyproduktionen av såväl småhus som flerbostadshus kan minska under det närmaste året.

Trenden pekar mot en minskning med ca 7 procent för det totala bostadsbyggandet och det verkar som att småhusbyggandet sjunker mest. Detta redovisar NAVET Analytics i sitt senaste månadsbrev, Marknadssignaler och prognoser och hänvisar till statistik från SCB.Trenden ligger i linje med våra prognoser för det samlade bostadsbyggandet 2021, kommenterar Patrik Wikman, kvalitetsansvarig på NAVET Analytics.

Källa: NAVET Analytics, Marknadssignaler och prognoser

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...