Byggbranschen välkomnar Sverigeförhandlingens besked

av Anders Enquist

– När regering och riksdag väl fattar beslut om att höghastighetsbanan ska byggas bör utbyggnaden stå färdig så fort som möjligt, säger Lars Redtzer, ansvarig för infrastruktur på Sveriges Byggindustrier.

Finansieringen som Sverigeförhandlingen föreslår utgörs av statliga anslag, kommunal medfinansiering och lån i Riksgälden. På så sätt kan höghastighetsbanan vara byggd 2035. Det är en klar förbättring jämfört med den utdragna utbyggnadstakt som en ren anslagsfinansiering skulle innebära.

– Sveriges Byggindustrier vill se en tydligare uppdelning mellan drifts- och investeringsdelar i statsbudgeten. Med hänsyn till Sveriges goda ekonomi kan staten låna mycket förmånligt. Det öppnar ett fönster för lånefinansiering, fortsätter Lars Redtzer.

Trafikverkets kostnadsprognoser för höghastighetsbanan har kritiserats för att vara alltför osäkra. Men staten har också tillgångar i form av bolag och infrastruktur som kan ägarväxlas vid behov.

– Finansieringsfrågan är utmanande, men inte omöjlig. Lånefinansiering är dock ett måste för att höghastighetsbanan över huvud taget ska kunna byggas, avslutar Lars Redtzer.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...