Bravida lanserar hållbarhetskonceptet GreenHub

av Admin

I takt med att Bravidas bilflotta elektrifieras utökas den 1 september även alternativa transportmedel i hela koncernen. Inom konceptet GreenHub ligger fokus helt på cyklar, elsparkcyklar och promenader. GreenHub revolutionerar installationsbranschens leveranser av servicetjänster i storstäderna och tar inte bara bort fossila bränslen ur ekvationen, utan leder även till snabbare service.

GreenHub lanserades med stor framgång i Norge under hösten 2020. Nu utökas projektet till att omfatta fem av Nordens storstäder, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Århus och Helsingfors. Bravidas centrala placering i städerna gör att
leveranserna kan utföras med cykel, elsparkcykel eller till fots istället som tidigare, med bil. Målet är att bidra på alla sätt vi kan för att kunna uppnå FN:s hållbarhetsmål 2030.

– Med GreenHub förändrar vi traditionella leveranssätt av service i vår bransch. Jag är stolt över att vi på Bravida tar ett stort steg och visar vart skåpet ska stå när det gäller klimatneutrala transporter. Det känns roligt, men också självklart, att vara ett företag i framkant när det gäller gröna leveranser av servicetjänster, säger Mattias Johansson, Bravidas vd och koncernchef.

Bravidas största fokus är att serva och energieffektivisera fastigheter för en hållbar framtid och i det arbetet spelar  transporter till och från kunderna en avgörande roll. GreenHub innebär dock inte enbart minskade utsläppsnivåer,
utan även avsevärt bättre leveranstider genom att man slipper sitta i bilköer och leta parkeringsplats.

– Vi kan nå våra kunder och möta dem på ett helt nytt sätt. Det stärker vår position både inom service och hållbarhet, vilket gör både oss våra kunder ännu mer lönsamma. Gröna huvudstäder är framtiden och jag är därför mycket stolt över att vi nu kan vara den gröna servicepartnern mitt i nordens största städer, kommenterar Mattias Johansson, Bravidas vd och koncernchef.

Genom lanseringen av Bravidas nya klimatsmarta lösningar, leder de nu vägen mot en hållbar framtid. Såväl för samhället i dag som för nästa generation. Invigning av GreenHub sker 1 september, 2021.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...