Bopanelen visar: Mäklare spår sjunkande bopriser 2023

av Admin

Nära sex av tio fastighetsmäklare, 55 procent, tror att bostadspriserna kommer att fortsätta sjunka under 2023. Stigande räntor och hög inflation väntas pressa hushållens ekonomi även nästa år. Det visar Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings mäklarenkät Bopanelen.

– Det osäkra omvärldsläget kommer att fortsätta påverka konjunkturen och hushållens ekonomi framöver. Många bostäder säljs runt utgångspriset och kraftiga budgivningar är mycket ovanligt. Tidigast under våren nästa år tror vi på en riktig återhämtning på bostadsmarknaden, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Sex av tio fastighetsmäklare, 55 procent, tror att bostadspriserna i Sverige kommer att fortsätta sjunka nästa år. Det visar Bopanelen – Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings enkätundersökning där företagets fastighetsmäklare svarar på olika bostadsrelaterade frågor. I den senaste undersökningen svarade 406 mäklare på hur de tror att bostadspriserna kommer att utvecklas under 2023.

– Den som ska sälja sin bostad bör ha i åtanke att den kanske inte är värd lika mycket som för något halvår sedan och att det kan krävas flera visningar innan bostaden säljs. Antalet bostäder till salu är högre än på flera år, vilket fortsätter att pressa priserna, säger Marcus Svanberg.

I Skåne tror två av tre fastighetsmäklare, 66 procent, att priserna kommer fortsätta nedåt det kommande året, vilket är den högsta siffran bland de tre storstadsregionerna. En femtedel av mäklarna i Stockholms län är mer optimistiska och spår en prisökning nästa år.

– I en tid när räntorna stiger, elpriserna är exceptionellt höga och inflationen den högsta på 30 år, borde det vara självklart för Finansinspektionen att lätta på amorteringskraven. Den hårda ekonomiska pressen på hushållen kommer att leda till minskad konsumtion och ökad oro inför att byta bostad, säger Marcus Svanberg.

Tre tips – så kan du agera när räntorna stiger

1. Ta höjd för högre boendekostnader

Räkna på vad som händer med din privatekonomi om räntan på sikt uppgår till 4–5 procent. Vad skulle du behöva dra ner på om boendekostnaderna ökar? Din bank kan hjälpa till med beräkningarna.

2. Välj rörlig eller bunden ränta med omsorg
Om du vill minska din risk för högre ränteuppgång än väntat och ha mer förutsägbarhet för hushållsekonomin kan det vara läge att binda räntan.

3. Ansök om jämkning
Det så kallade ränteavdraget gör det möjligt för bolåntagare att göra skatteavdrag för en del av räntekostnaderna. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket kan du betala mindre skatt varje månad i stället för att deklarera avdraget året efter.

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär på en orolig marknad

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt.
Bostadspriserna har under det senaste året stigit kraftigt i stora delar av landet. Men så länge du säljer och köper vid ungefär samma tidpunkt har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi.
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Sälj först.
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...