Bluestep-rapporten 2021 visar: Unga förstagångsköpare: Krav på fast anställning lika stort hinder som höga priser

av Admin

Bland förstagångsköpare under 30 upplever 95 procent någon form av hinder för att ta sig in på bostadsmarknaden. Av dessa säger drygt varannan att krav på fast anställning hindrar dem från att kunna köpa en bostad. Det är nästan lika många som hindras av höga priser och fler än de som upplever höga kontantinsatser som ett hinder. Det visar en ny rapport från Bluestep Bank.

Unga vuxna mellan 18 och 29 år utgör en majoritet av de som aldrig har ägt en bostad. Av dessa säger drygt varannan att det är de höga bostadspriserna som hindrar dem från att köpa en bostad. Nästan lika många, 51 procent, uppger att de har svårt att få ett bolån på grund av att de saknar en fast anställning.

– Det är helt oacceptabelt att individer nekas bolån bara för att de har valt en annan väg in på arbetsmarknaden än genom en tillsvidareanställning. Särskilt när vi lever i en tid då allt fler vill starta eget eller börja jobba under friare arbetsformer. På Bluestep har vi förståelse för att alla människor har gjort olika val och har olika förutsättningar. Därför stirrar vi oss inte blinda på anställningsformen. I stället tittar vi på personens samlade återbetalningsförmåga. Det borde också vara normen i vår bransch, säger Sarmad Jawady, bolånechef på Bluestep Bank.

Få kan tänka sig ta hjälp av familjen

Bluestep-rapporten 2021 har även tagit reda på vad svenskarna är villiga att göra för att kunna köpa en bostad. Det visar sig att en tredjedel kan tänka sig sänka sin levnadsstandard för att kunna spara mer. Däremot verkar det vara tabubelagt att ta hjälp av familjen för att skaffa en bostad. Hela 53 procent av svenskarna kan nämligen inte tänka sig att flytta hem igen för att spara pengar och för 42 procent är det uteslutet att låna pengar av familjen. Det är endast 14 procent som uppger det som ett alternativ.

– Att be sin familj om ekonomisk hjälp får inte vara det enda sättet för en ung vuxen att kunna köpa sin första bostad. Vi vill att fler ska ges möjlighet att äga sin bostad och då behöver långivare vara flexibla så att inte unga per automatik exkluderas. Tyvärr blir det alltför ofta konsekvensen i dag, avslutar Sarmad Jawady.

Detta hindrar flest förstagångsköpare under 30 år från att köpa en egen bostad 2021:

  • Höga bostadspriser                       54 procent
  • Krav på fast anställning                  51 procent
  • Högt krav på kontantinsats             41 procent

Om undersökningen
Bluestep-rapporten 2021: En bostadsmarknad med stängda dörrar är gjord av Bluestep Bank och är baserad på en undersökning som är genomförd av Kantar Sifo i maj 2021. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 647 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...