Av branschen för branschen: Svensk Byggtjänst lanserar Etikforum

av Admin

Att arbeta för en sund och etisk bransch som motverkar fusk, mutor och korruption är en akut och prioriterad fråga. Nu får Svensk Byggtjänst förtroendet att samla och sprida samhällsbyggarnas etiska frågor och initiativ i Etikforum. Forumet ersätter tidigare Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd. Inom ramen för uppdraget övertar Svensk Byggtjänst förvaltningen av ÖMK, Överenskommelse mot Mutor och Korruption.

Etikforum blir en del av Svensk Byggtjänsts verksamhet och ska ledas av företagets hållbarhetschef Maria Hernroth. En styrgrupp med representanter för Svensk Byggtjänsts ägare knyts till Etikforum.

De är Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige, Anders Person tf förbundsdirektör Innovationsföretagen, Anna Ryberg Ågren, vd Byggmaterialindustrierna, Britta Permats, vd Svensk Ventilation, Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, Ola Månsson, vd Installatörsföretagen, Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen och Tommy Lenberg, vd Byggherrarna.

Till forumet kommer även att höra en referensgrupp med personer som arbetar mer operativt med etikfrågor i samhällsbyggnadssektorn.

– Etik är en övergripande fråga som ytterst handlar om vår branschs hållbarhet, trovärdighet och överlevnad. Forumet vill bidra till arbetet mot mutor och korruption, för sund konkurrens samt en säker och inkluderande arbetsmiljö, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst.

En grundbult i verksamheten kommer vara ÖMK, Överenskommelse mot Mutor och Korruption, som tagits fram av branschorganisationer och de största bolagen i sektorn.

ÖMK undertecknades 2015 i syfte att säkerställa ett gemensamt synsätt och ett etiskt förhållningssätt mellan beställare och leverantörer. Svensk Byggtjänst tar över förvaltningen av avtalet.

I Svensk Byggtjänsts rapport ”863 röster om hållbarhet” från 2022 lyfts frågan om hur viktiga etiska spörsmål är för investerare, banker och försäkringsbolag medan de inte alls rankas lika högt av de tillfrågade byggaktörerna.

– Det är anmärkningsvärt att finansmarknadens aktörer ser frågan om etik och antikorruption som mycket mer angelägen än samhällsbyggnadssektorns aktörer. För investerare är krav på social hållbarhet en nödvändighet, medan producerande företag inte prioriterar den lika högt, säger Kajsa Hessel, vd på Svensk Byggtjänst. Det här glappet behöver vi brygga över och det är ett av våra mål med Etikforum.

Hon menar också att det är svårt för de företag som vill vara schyssta att konkurrera med de som inte är det. Därför är det en mycket angelägen fråga för aktörer i alla storlekar, från de minsta företagen till de största koncernerna.

– Etikforum ska hjälpa till att sprida kunskap och goda exempel för att inspirera och bidra till förändring, till exempel ska vi ta fram en e-utbildning i etik, säger Kajsa Hessel.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...