Aros Bostad startar byggnation av 105 nya lägenheter i Orminge och erhåller Nackas utmärkelse för hållbar stadsutveckling

av Admin

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) erhåller Nacka kommuns utmärkelse för hållbar stadsutveckling för bostadsprojektet O2 Orminge. Utmärkelsen sammanfaller med att den andra etappen om ytterligare 105 lägenheter produktionsstartas. 

uppdaterad gårdsvy

Nacka kommuns Miljö- och stadsbyggnadsnämnd har för andra året delat ut en utmärkelse för hållbar stadsutveckling.

Motiveringen lyder:
”Aros Bostad O2 projekt i Orminge får Nackas utmärkelse för hållbar stadsutveckling för sitt ambitiösa arbete med att integrera social och ekologisk hållbarhet i projektet. Projektet i Orminge har bland annat arbetat med att minska sin klimatpåverkan i byggproduktionen genom att bygga med stomme och fasadmaterial i svenskt trä. Utformningen av gårdarna möjliggör rekreation och samvaro vilket främjar en social interaktion bland de boende i området. Aros Bostads projekt i Nybackakvarteren i Orminge uppvisar en god helhetssyn på ekologisk och social hållbarhet. Nacka kommun tror att projektet kommer inspirera andra som bygger i Nacka att på motsvarande sätt arbeta med ekosystemtjänster och att aktivt ta hänsyn till klimatet i planering och byggande.”

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Vi är mycket stolta över att O2 Orminge uppmärksammas som ett inspirerande initiativ inom hållbar stadsutveckling. Inom Aros Bostad brukar vi prata om en hållbar helhet där kombinationen av trygg ekonomi, genomtänkta funktioner och en sund miljö med goda materialval ger bra bostäder. Utmärkelsen från Nacka kommun visar att vi är på rätt spår.”

I O2 Orminge har Aros Bostad fokuserat på att minska klimatavtrycket i byggproduktionen. För att ta reda på det exakta koldioxidutsläppet görs en projektspecifik klimatkalkyl med hänsyn tagen till materialproduktion, transporter till byggarbetsplatsen och energianvändning under produktionen.

Josefine Andreasson, Hållbarhetsansvarig Aros Bostad:

”Hållbarhet innebär inte bara klimatrelaterade frågor. Den sociala hållbarheten med trygghet och trivsel för de boende är också viktig. I O2 Orminge har vi jobbat mycket med kvarterets utförande för att skapa rekreationsmöjligheter och naturliga mötesplatser i närområdet, och därmed främja ett socialt grannliv och motverka ensamhet.”

Projektet kommer att omfatta totalt 268 bostäder fördelade på nio flerbostadshus i trä. Arkitekt är DinellJohansson. Sedan tidigare har 58 lägenheter färdigställts, med första inflyttning under våren 2020. Nu produktionsstartas ytterligare 105 lägenheter.  

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

0 kommentar

You may also like