Arkitekter skissar för ett vardagsliv i Ukraina

av Admin

Trots att bomberna faller i Ukraina pågår en form av vardagsliv. För att stötta sina ukrainska kolleger i arbetet med bostadsbyggande och stadsplanering driver Sveriges Arkitekter projektet Framtidsbilder för Ukraina. På torsdag den 20 oktober är journalister välkomna på ”Öppet rum” på Färgfabriken i Stockholm, där skisser och visioner visas upp.

Tetyana Topal utanför sitt förstörda hus i Moschun. Foto: Olena Oliynyk

Civilsamhället behöver fungera även i krigstider och det gäller också Ukraina. Bland annat byggs upp till 100 000 bostäder färdigt under året. Fysisk planering har en viktig roll, liksom för att sörja för internflyktingarna, som FN uppskattar till cirka sju miljoner. Torsdagens öppna rum redovisar idéer om hur bostadssituationen ska lösas för de ukrainare som är på flykt i sitt eget land, liksom hur bostadsbyggandet ska organiseras när kriget är slut.

– Med Framtidsbilder för Ukraina ger vi våra medlemmar möjlighet att knyta kontakt med landets arkitekter. Vi hoppas att samarbete i planerings- och arkitekturfrågor kan vara ett sätt att stärka Ukrainas förmåga att organisera sig som samhälle, säger Pehr Mikael Sällström, Sveriges Arkitekter.

Fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter samarbetar med Ukrainas arkitektförbund NSAU i projektet. Utgångspunkten är att en återuppbyggnad även är en ombyggnad, och kräver en reflektion kring hur demokratin Ukraina kan utvecklas på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt.

Sveriges Arkitekter erbjuder seminarier och workshops kostnadsfritt för sina ukrainska kolleger, i Sverige och Ukraina, för att underlätta deras kreativa idéprocesser om hur landet ska återhämta sig efter kriget. Det är också en möjlighet att förmedla läget i landet utifrån ett arkitektperspektiv.

Samlingspunkt är Ukraine Work Space, ett projektrum på Färgfabriken i Stockholm. Där möts ett nätverk om ett 20-tal arkitekter och planerare för att jobba med idéer kring landets bostadssituation. Projektrummet är öppet för besökare på tisdagar fram till den 11 november.

– Vi tror på att blanda olika aktörers engagemang och kompetenser i komplexa projekt. Därför välkomnar vi de som vill engagera sig för Ukrainas framtid att besöka vårt projektrum Ukraine Work Space, säger Anders Bergmark, Färgfabriken.

Sveriges Arkitekter och Färgfabriken anordnar ett ”Öppet rum” torsdag den 20 oktober kl 14–16, dit journalister är inbjudna. Ukrainska arkitekter och representanter för arrangörerna medverkar.

Framtidsbilder för Ukraina pågår under hösten 2022 och under hela 2023. Bostäder är det första temat, de kommande är kulturarv, identitet och hållbar planering. Sveriges Arkitekter driver projektet i dialog med riksarkitekt Helena Bjarnegård, Boverket, Arkdes, Riksantikvarieämbetet och Göteborgs stad samt med stöd av Svenska institutet.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...