aGlömstaskolan blir en ny grundskola i Flemingsberg för totalt 720 elever. Byggnaden på 9400 kvm får en modernt utformad planlösning med en i stort sett helt korridorlös läromiljö med olika typer av rum och ytor, vilka skapar möjligheter för variation i lärosituationerna. Skolan kommer att få en stor skolgårdsmiljö och en multisportarena med konstgräs.

I anslutning till skolan kommer också en idrottshall att byggas, vilken man planerar att uppföra med Arconas koncept för idrottshallar, Arconahallen.

Glömstaskolan ska bli en energieffektiv byggnad och kommer att uppfylla kraven för passivhusbyggnad och Miljöbyggnad nivå silver. Med bergvärme, tilluftskulvert och solfångare ska man nå en energiförbrukning på 25 kWh/m2,år.
Utöver att passivhustekniken ger låg energiförbrukning och låga koldioxidutsläpp så har det visat sig att det även ger en mycket bra arbetsmiljö för barn och personal” säger Bengt Hammlund, lokalplaneringschef på Barn och utbildningsförvaltningen. De närmaste åren kommer området Vistaberg att exploateras och bebyggas med nya bostäder. Behovet av en ny skola är därför stort.

”Vi har valt Arcona som vår samarbetspartner för detta projekt eftersom de har en gedigen erfarenhet av att driva samverkansentreprenader från tidigt skede och sammantaget kunde presentera bästa organisationen och bästa sättet att driva projektet” säger Johan Månsson, projekteldare på Hugefastigheter.