9 inbrott om dagen i fritidshus

av Admin

Förra året anmäldes 3 388 inbrott i fritidshus i Sverige, vilket motsvarar drygt drygt 9 inbrott om dagen. Det ser olika ut i de olika regionerna.Antalet anmälningar var som högst i Region Syd och Region Bergslagen med minst anmälningar gjordes i region Öst  och Region Nord (se bilaga statistik). SSF har tips på hur du minskar risken att drabbas.

Hösten närmar sig och det börjar bli dags att bomma igen fritidshuset och ta upp båten. Tjuven slår helst till i mörker när fritidshus och båtplatser står tomma, så det gäller att redan nu tänka brottsförebyggande så att tjuven inte slår till när fritidshuset lämnas och står obevakat under en längre tid.

– Ta med dig värdesaker hem från fritidshuset och undvik att dra för gardinerna. På så sätt visar du tjuven att det inte finns något stöldbegärligt i stugan. Se dessutom till att ha certifierade lås på fönster och dörrar så du försvårar för tjuven, säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Att vara en del av Grannsamverkan och Båtsamverkan minskar risken att utsättas för stöld då det ökar risken för tjuven att bli upptäckt vilket är det sista tjuven vill. Under höst och vinter kan det vara lämpligt att aktiva i Grannsamverkan delar på sysslan att se till fritidshusen med jämna mellanrum. Om båten står på tomten är det viktigt att placera den så att det blir svårare för tjuven att ta den med sig. Lås in båtmotorn eller gör den mindre attraktiv för tjuven genom att plocka bort delar så som kåpa, drev eller växelhus och märk gärna motorn.

SSF:s tips:
• Starta eller delta i Grannsamverkan och Båtsamverkan.
• Förvara inga värdeföremål i huset när du inte är där.
• Använd certifierade lås på dörr, fönster och altandörr.
• Skaffa timer till några lampor inomhus så huset ser bebott ut.
• Installera gärna rörelsestyrd belysning till tomten så att tjuven inte kan bryta sig in utan att synas.
• Förvara verktyg och trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd.
• Lås in båtmotorn och märk den.
• Larm ett bra komplement till certifierade lås.
• Gå samman och skaffa en vägbom till området och inhägnader vid t.ex. bryggor.

Läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...