60 000 fler ingenjörer kan byta jobb

av Admin

En ny Sifo-undersökning visar att många fler ingenjörer kan tänka sig byta jobb när det går att välja varifrån arbetet utförs. Detta framgår i en rapport som Sveriges Ingenjörer nu presenterar över hur distansarbete och ökad lönekonkurrens kan bidra till att lösa arbetskraftsbristen i norra Sverige.

– Vår rapport visar att kartan kan ritas om. Det finns en grupp av 60 000 ingenjörer att rekrytera bland för arbetsgivare som är beredd att betala konkurrenskraftiga löner och erbjuda goda möjligheter till distansarbete, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer.

Efterfrågan på ingenjörer finns över hela landet. Inte minst är behoven av högteknologisk kompetens stora i den nyindustrialisering som tagit fart i norra Sverige. Traditionellt sett har det varit relativt få ingenjörer som bytt till en ny arbetsgivare utanför sin nuvarande arbetsmarknadsregion. Det visar medlemsstatistik från Sveriges Ingenjörer. En nyligen genomförd Sifo-undersökning, som förbundet låtit göra, pekar dock på potentialen för fler  jobbyten genom distansarbete. Yrkesverksamma ingenjörer har tillfrågats om de är beredda att ta ett arbete på en annan ort mot en löneökning på 10–15 procent. Svaren fördelades följande:

  • 8 procent svarade att de skulle kunna tänka sig att flytta för ett sådant erbjudande.
  • 16 procent svarade att de skulle göra det om make/maka/sambo kunde få arbete på den nya orten.
  • 26 procent svarade att de skulle anta erbjudandet om de själva får möjlighet att välja varifrån de utför sitt arbete.

I Sverige finns det cirka 220 000 ingenjörer i yrkesverksam ålder. Undersökningen visar att om arbetet kan utföras på distans ökat antalet ingenjörer som skulle ta ett jobb utanför sin arbetsmarknadsregion med knappt 60 000 (26 procent av samtliga ingenjörer).

Siffrorna finns med i en ny rapport som analyserat konsekvenserna av distansarbete för ingenjörernas arbetsmarknad och arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera den kompetens de efterfrågar. Idag skiljer det 15 procent mellan de län i landet som har lägst respektive högst ingenjörslöner.

– I en ny situation, där ingenjörerna via distansarbete kan välja bland fler arbetsgivare, blir det svårt att upprätthålla dessa regionala löneskillnader. Med distansarbete får ingenjörerna fler arbetsgivare att välja bland. Det blir lättare att rösta med fötterna, samtidigt som vi vet att ett byte av arbetsgivare ofta är ett effektivt sätt att få upp sin lön, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer.

Om Sifo-undersökningen
Under hösten 2021 gjordes en undersökning bland yrkesverksamma ingenjörer som slumpmässigt rekryterats ur i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade online-panel. Totalt genomfördes drygt 600 intervjuer. Svarsfrekvensen bland målgruppen ingenjörer var 92%.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...