Nyckelklara IoT-lösningar för alla

av Admin

Induo presenterar konceptet IoT-ready som består av hårdvara, paketerat och kapslad för varje unik situation. Allt testat och klart att driftsätta.

-Många organisationer lägger mycket tid på att från gång till annan konfigurera hårdvara, montera hårdvara i kapslingar och testa uppkoppling innan leverans. För många innebär detta ett extra arbetsmoment som skall göras ibland men inte löpande. Vi vill dra vårt strå till stacken och erbjuda en attraktivare helhetsmodell, vi kallar det IoT-ready, säger Ulf Seijmer, Chief Innovation Officer Induo.

Induo, kända för att leverera industriell hårdvara som är tänkt att fungera många år i fält, hjälper kunden att ta fram en specialanpassad lösning baserad på standardkomponenter. Fördelen för kunden är att det bygger på beprövade kombinationer med en möjlighet till egna anpassningar, allt till en fast och förutsägbar kostnad, en lösning som är redo för IoT, IoT-ready.

-Vi brukar sätta upp två kortare workshops där vi i den ena fokuserar på hur kundens lösning mekaniskt skall paketeras och inte minst hur den skall passa kundens varumärke. I den andra workshopen fokuserar vi på hur lösningen skall kunna fungera år ut och år in utan tillsyn med en tillfredsställande nivå av säkerhet, säger Ulf Seijmer.

Ulf menar att det finns ett uppdämt behov av den här typen av enklare kundanpassade lösningar som ger kunden ett stort mervärde och menar att de fått en oerhört bra respons hittills.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...