Mätteknik för byggnadsförvaltning

av Admin

Pålitlig kontroll av byggnader och anläggningar: Conrad Sourcing Platform täcker professionellt alla behov

  • Omfattande utbud av mätteknik för anläggningsförvaltning
  • Högkvalitativ utrustning från välkända tillverkare
  • Innovativa apparater från Fluke, Flir och Voltcraft

Det handlar om mer än att bara sälja produkter: Conrad Electronic ser sig som lösningsleverantör och är i denna roll på väg att bli Europas ledande inköpsplattform för tekniska behov. Som en pålitlig och kompetent partner erbjuder Conrad Sourcing Platform inte bara företagskunder ett omfattande utbud, utan även personlig rådgivning och många tjänster, till exempel inom områdena eProcurement och kalibrering. Conrad-teamet fokuserar för närvarande på professionell mätteknik för byggnadsförvaltning och presenterar välkända tillverkare och deras nya produkter i konkreta applikationsexempel.

Pålitliga mätresultat både på och inuti byggnaden

Funktionaliteten hos de tekniska anläggningarna säkerställer en smidig och effektiv produktionsprocess. Här ingår inte bara aktuella ämnen som energiförbrukning, sänkning av uppvärmningskostnader eller styrning av inomhusklimatet. Besiktning av byggnader samt underhåll och reparation av maskiner och system är också viktiga delar av framgångsrik byggnadsförvaltning. Avgörande inom alla områden: regelbundna funktionalitetstester och tillförlitliga mätresultat.

Conrad Electronic stödjer eliten inom facility management med ett omfattande utbud av mät-, analys- och testutrustningar, miljömätteknik och energikostnadsmätapparater. Från flexibel användning av termisk avbildningsteknik för att kontrollera energiförluster till permanent installerade mätanordningar i styrskåp. Kända tillverkare som Fluke, Flir och Voltcraft står för kvalitet och användarvänlighet vid mätning.

Mätteknik man kan lita på

Fluke rekommenderar 110-seriens digitalmultimeter för arbete i CAT III-miljöer. Fluke 117 är till exempel det ideala mätverktyget för krävande elektriska applikationer. Den möjliggör beröringsfri spänningstestning och undviker med sin AutoV/LoZ-funktion felaktiga mätvärden orsakade av fantomspänning. Den kompakta infraröda termometern Fluke 62 MAX+ erbjuder allt ni kan önska i form av professionell temperaturmätning, även i områden som är svåra att komma åt för reparation och underhåll. Den kännetecknas av hög noggrannhet och är samtidigt så stabil att den klarar ett fall från tre meters höjd utan skador.

Fuktproblem i byggnader kräver vanligtvis en mängd olika mätanordningar, som en fuktmätare, en psykrometer och en värmekamera. Byggnadsinspektionssystemet Flir MR277 kombinerar alla dessa funktioner i en enhet: Fördelarna med infrarödstyrd mätning och multispektral dynamisk avbildning (MSX) kombineras här med avancerade miljösensorer.

Den termiska multimetern Voltcraft WBM-460 är dessutom ett oumbärligt verktyg för byggnadsförvaltning: Värmebildsmultimetern kombinerar två viktiga enheter i en och sparar på så sätt värdefull tid vid mätning. Ström, spänning och resistans kan mätas med bara en enhet. Temperaturavvikelser och problemområden kan hittas och visas direkt med den integrerade värmebildsfunktionen.

Mer information om Conrads facility management finns här.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...