CelsiVent – Övervakning av referensdon i realtid

av Anders Enquist

gxaacngyuryj0iur0iwvCelsivent-mätväskan innehåller allt som behövs för fjärrövervakning av referensdon: en basstation som automatiskt ansluter till mobilnätet utan att några inställningar behöver göras, ett 3G-modem (M2M), en analogadapter, en nätadapter, en högnoggrann trycktransmitter samt silikonslangar. Efter anslutning matar mätteknikern in referensdonets k-faktor och det projekterade flödet på sin smartphone. Därefter går det att följa referensdonets flöde i procent mot det projekterade värdet samt vilket flöde de övriga donen ska justeras till. Vid tryckförändringar omberäknas värdena sekundsnabbt och mätteknikern får hela tiden aktuella mätdata från referensdonet. Användargränssnittet kan ställas in för att visa flödet i l/s eller trycket i Pa. I stället för att gå tillbaka ett antal gånger till referensdonet eller hålla kontakt med en annan mättekniker via telefon eller radio, kan arbetet utföras snabbt och effektivt. Freddie Nilsson på Gunnar Karlsen Sverige AB ser stora fördelar med CelsiVent.

– Det är ett smidigt mätsystem som avsevärt kortar ner våra injusteringstider. Det innebär också att vi inte behöver störa kundens verksamhet i onödan, säger Freddie.

Trycktransmitter från Testo
För att CelsiVent-systemet ska fungera krävs ytterst noggranna och stabila tryckmätvärden. Det garanteras genom att en av Testos mest högkvalitativa trycktransmittrar är integrerad i systemet. Tack vare automatisk nollställning har den ingen nollpunktsdrift, vilket betyder hög stabilitet och repeterbarhet.

Fler mätstorheter och applikationer
Basen i CelsiVent är det mångsidiga övervakningssystemet Celsicom Connect. Det har den stora fördelen att det kan byggas ut för att användas med flera andra mätstorheter, som t.ex. temperatur, luftfuktighet, radon och CO2. Det går också att styra utrustning (till/från). Det ger möjlighet att använda systemet för andra applikationer som exempelvis övervakning av inneklimat, avfuktning, livsmedel etc. Möjligheten att bygga ut systemet är något som många kunder uppskattar.

– Med ett enda portabelt system som Celsicom Connect kan vi enkelt lösa flera olika uppgifter, vilket sparar både tid och pengar, säger Daniel Andersson på Imtech i Helsingborg.

– Systemet är verkligen mycket enkelt att installera och använda, fortsätter han. På bara några minuter är man igång. Att kunna använda vilken smartphone, dator eller surfplatta som helst underlättar också när man vill följa upp sina mätdata, sätta larmgränser eller skriva ut eller e-posta diagram.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...