ANSUL® LVS Non-Fluorinated Liquid Suppression Agent redefines vehicle fire suppression

av Admin

Johnson Controls presenterar företagets nya ANSUL® LVS Icke-Fluorerad släckvätska utvecklat för fordon och mobil utrustning. Det patenterade nya släckmedlet tillverkas utan användning av perfluorerade kemikalier och har prestandatestats för att säkerställa maximal effektivitet. 

LVS Icke-Fluorerade släckmedel fungerar genom att snabbt släcka branden och sedan täcka över bränslet och utestänga syretillförseln för att förhindra återantändning. Släckvätskan är effektiv mot bränder i Klass A och B i mobil utrustning inom gruvdrift, skogsbruk, avfallshantering och transport.

Johnson Controls har utvecklat det nya LVS Icke-Fluorerade släckmedlet med en unik blandning av organiska salter och ytaktiva ingredienser. Denna innovativa formel har de egenskaper för släckning, överlägsen kylning och säkring som behövs för brandskydd i fordon utan tillsats av fluorbaserade ytaktiva ämnen som finns i andra vanliga brandskyddslösningar. Vätskan är FM-godkänd (Factory Mutual), CE-märkt och följer Australian Standard (AS) 5062-2016 samt är ActivFire-listad.

“Fordon inom gruvdrift och annan terränggående mobil utrustning måste arbeta dygnet runt under hårda förhållanden och behöver ett tillförlitligt brandskydd 24 timmar om dygnet”, säger Mark Neumann, direktör för Pre-Engineered Systems, Johnson Controls. “Rigorös prestandatestning utförd av Johnson Controls har visat att släckmedlet överträffar alla industrikrav och ger slutanvändaren en tillförlitlig och högpresterande släckvätska för brandbekämpning – fritt från perfluorerade kemikalier.”

ANSUL® LVS Icke-Fluorerad släckvätska är utformat som en ”drop-in” ersättning i befintliga ANSUL® LVS brandsläcksystem. Det kräver inga förändringar i hårdvara eller årliga byten av släckmedel (endast under testintervaller avseende cylindertryck), vilket minskar brandsystemets underhållskostnader och reducerar stillestånd hos utrustningen. En etikett identifierar vätskan som har ersatts och ett praktiskt påfyllningssystem eliminerar behovet att manuellt mäta korrekt dosering av koncentrat och vatten.

ANSUL® LVS Icke-Fluorerade släckmedel arbetar i kombination med CHECKFIRE Detection and Actuation Systems för att ge detektering, larm och aktivering av brandsläcksystemet för skydd av utrustningen dygnet runt.

För mer information om ANSUL® LVS Icke-Fluorerade släckvätska, besök redefined4.ansul.com.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...