WSP strategisk rådgivare när Kärnfull Next förbereder för SMR i Sverige

av Admin

Små modulära reaktorer, SMR, har seglat upp som en allt mer intressant pusselbit för att lösa framtidens energibehov. En av aktörerna inom området, Kärnfull Next, har nu anlitat WSP för strategisk rådgivning och arbete med förberedelser för att uppföra SMR i Sverige.

Det pågår allt fler initiativ kring SMR i Sverige, en form av småskalig kraftproduktion som gör det möjligt att producera el, värme och vätgas där det behövs och när det behövs. Kärnfull Next är ett projektutvecklingsbolag inom flexibel småskalig kärnenergi och hanterar allt från första pennstreck till faktisk byggstart, med inspiration hämtad från liknande bolag inom andra fossilfria energiprojekt. Bolaget har en ambitiös tidsplan och knyter just nu till sig kompetens och leverantörer som behövs för resan framåt. En av dem är WSP som kommer stötta bolaget med strategisk rådgivning genom hela processen.

– Vi har högt ställda ambitioner och våra investerare har högt ställda förväntningar. Innan vi har SMR på plats i Sverige återstår ett antal hinder, en del är tekniska och praktiska medan andra är politiska. Med svensk och internationell kompetens bygger vi nu det bästa möjliga ”delivery team” för att övervinna dessa hinder. WSP är helt rätt partner för att ta oss framåt i denna process, både genom deras tekniska kompetens, men också kompetens inom samhällsutveckling i stort, säger John Ahlberg som är medgrundare till Kärnfull Next AB.

Små modulära reaktorer är typiskt reaktorer som producerar mindre än 300 MW elektrisk effekt. De kan delas upp i konventionella och avancerade reaktorer, där konventionella reaktorer är vattenkylda och avancerade reaktorer är kylda med gas eller smält metall som bly eller natrium.

Simon Wakter är strategisk rådgivare inom SMR hos WSP.

– Dessa mindre reaktorer flyttar investeringsbesluten från beslut på nationsnivå till beslut som ett kommunalt energibolag eller ett industribolag kan fatta. Med ny teknik får vi mer flexibilitet och mindre risker för alla inblandade. Vi arbetar efter en mycket ambitiös tidplan och mycket arbete återstår, men det finns ingen anledning att tro att det inte skulle vara möjligt, säger Simon Wakter.

Små och flexibla reaktorer har möjlighet att förse industri och samhälle med stora mängder fossilfri energi i en rad olika former – från el till vätgas, ammoniak, syntetiska bränslen, fjärrvärme och processvärme. Genom att använda värme direkt kan väsentligt högre effektivitet uppnås, vilket samtidigt minskar belastningen och kraven på kraftsystemet.

WSP påbörjade uppdraget för Kärnfull Next i maj och det löper tills vidare.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...