TOOLS och Swedol flyttar ihop mitt i Stockholm City

av Admin

Den 28 april flyttar TOOLS och Swedol ihop butiker och försäljningsverksamhet på Hudiksvallsgatan i centrala Stockholm. Därmed etablerar sig Swedol för första gången i Stockholms innerstad. 

 

Den 1 april 2020 blev TOOLS och Swedol i Sverige, Norge och Finland genom uppköp del av ett och samma affärsområde – Alligo – inom Momentum Group. Sedan dess har ett febrilt arbete pågått för att bygga en ny gemensam organisation och därigenom skapa förutsättningarna för ett bättre och bredare erbjudan till kunden.

En del i skapandet av det nya erbjudandet består i att på utvalda orter i Sverige integrera befintliga butiker med varandra. I september öppnade den första gemensamma butiken i Kalmar och idag flyttar försäljningen ihop även i Stockholm genom att Swedol flyttar in i TOOLS-butiken på Hudiksvallsgatan 4.

– Det är riktigt roligt att vi nu får chansen att integrera våra sortiment och våra erbjudanden med varandra för att på det sättet skapa ett ännu mer attraktivt erbjudande för våra kunder, säger Torbjörn Eriksson, Landschef för försäljning Sverige inom affärsområdet Alligo.

– Vår absoluta ambition med samarbetet är att bygga på varandras styrkor. TOOLS styrka är den bearbetande försäljningen medan Swedol är extra vassa på att driva butik. Genom att TOOLS butik flyttar ihop med Swedol, samtidigt som vi samordnar våra ute- och innesäljkårer, stärker vi nu vårt samlade erbjudande till våra kunder i Stockholm.

Från tidigt 80-tal fram till 2007 huserade Grönmarks järn och maskin i lokalerna på Hudiksvallsgatan. 2007 byggdes lokalerna om till en TOOLS-butik. Försäljningsytan på total 1000 kvm kommer rymma hela Swedols och TOOLS sortiment men med en tydlig profil riktat mot service och fastighet.

– Stockholm City är den nioende av ungefär tjugotalet orter orten där vi under det kommande året avser att samordna våra verksamheter inom butiks- och bearbetande försäljning. Målet är hela tiden att förbättra och förstärka vårt erbjudande till kunden. Genom satsningen på Hudiksvallsgatan ser vi fram emot att hjälpa företag i Stockholm City att fungera, säger Torbjörn Eriksson.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...