Tillfällig pandemilag får inte begränsa verksamheter som behöver vara öppna

av Admin

Det är viktigt att inte begränsa de verksamheter som behöver vara öppna och som kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Många fastighetsägare tar ett stort ansvar för att minska trängsel och smittspridning genom en rad åtgärder för att förebygga trängsel. Skulle regeringen använda de långtgående möjligheterna att stänga ned verksamheter som föreslås i den tillfälliga pandemilagen är det ett ingrepp i näringsfriheten och egendomsskyddet. Fastighetsägare måste då kompenseras fullt ut. Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag.

Regeringen har föreslagit en tillfällig pandemilagstiftning. Lagförslaget ger regeringen och andra myndigheter ökade möjligheter att vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen. Det kan till exempel handla om begränsning av antalet besökare, öppettider eller som yttersta åtgärd nedstängning av vissa verksamheter. Fastighetsägarna skriver i sitt remissvar att det är viktigt att den tillfälliga pandemilagen inte begränsar verksamheter som kan genomföras på ett säkert sätt.

– Fastighetsföretagen har under coronapandemin vidtagit många åtgärder för att minska trängsel och smittspridning. Det är viktigt att inte begränsa de verksamheter som behöver vara öppna och de som kan genomföras på ett smittsäkert sätt. I köpcentrum bedrivs postutlämning, apotek, livsmedelsaffärer, vårdcentraler, tandläkarmottagningar och andra verksamheter som måste vara tillgängliga även vid en nedstängning, säger Anders Holmestig vd Fastighetsägarna Sverige.

En nedstängning av hela eller delar av samhället är en mycket långtgående åtgärd. Det får bara vara det sista alternativet staten tar till när andra mindre ingripande åtgärder använts och inte gett effekt. Ytterligare begränsningar skulle slå hårt mot såväl företag som samhällsekonomin anser Fastighetsägarna.

– Om regeringen skulle införa de långtgående åtgärder som lagförslaget ger utrymme för är det ett allvarligt ingrepp i näringsfriheten och egendomsskyddet. Fastighetsägaren, till exempel en köpcentrumägare, måste då kompenseras fullt ut. Rätten till ersättning vid rådighetsinskränkning av fast egendom är grundlagsskyddad, säger Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...