Thomas Elvlin ny VD för Macro Design AB

av Admin

Macro Design AB (publ) har utsett Thomas Elvlin till ny VD. Thomas har en gedigen erfarenhet som VD i tillverkande bolag såsom Stiga AB och Itab shop concept AB. där han med ett starkt kommersiellt fokus bidragit till att stärka respektive bolags marknadsposition.

Thomas tillträder som VD i Macro Design den 12 januari 2021 och ersätter Johan Aspemar som tidigare meddelats lämnar Macro Design.
– Jag är mycket glad över att kunna välkomna Thomas som VD till Macro Design, med hans kommersiella erfarenhet och kunskap kommer Thomas fortsätta att stärka Macro Designs marknadsposition, säger Per-Arne Andersson, VD och koncernchef i Svedbergs.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...