SVEAB Anläggning växer i Enköping

av Admin

SVEAB Anläggning har fått ytterligare ett projekt för Enköpings kommun. I projekt Lillsidan 5:5 ska 125 meter lokalgata och närmare 300 meter gång- och cykelbana anläggas. Projektet omfattar även bland annat belysningsanläggningar och ledningsarbete för dagvatten, vatten och spillvatten.

  • Beställare: Enköpings kommun
  • Anbudssumma: ca 4,5 MSEK

Projektet startar i juli och beräknas färdigställas under hösten.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...