Stockholmare och unga har ändrat sin vardag mer än andra sedan coronapandemin bröt ut

av Admin

72 procent av svenskarna har ändrat sin vardag och tillbringat mer tid i hemmet sedan coronapandemin bröt ut. Bland stockholmare och unga är andelen som uppger att de hållit sig hemma ännu högre. Det visar en färsk undersökning från Novus som SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, låtit göra. 

Undersökningen är genomförd i form av webbintervjuer bland drygt 1000 svenskar under oktober 2020.  En av frågorna som ställdes löd ”Har du tillbringat mer, mindre eller oförändrad tid i hemmet sedan coronapandemin bröt ut”.

Resultatet visar att de unga (18 – 29 år) har ändrat sitt beteende i högre utsträckning än övriga åldersgrupper. 80 procent av de unga uppger att de tillbringat mer tid i hemmet, jämfört med endast 65 procent i åldersgruppen
30 – 49 år.

– För oss som bostadsaktör är det intressant att ta reda på hur beteenden förändras kopplat till boende och framför allt vilka önskemål det kommer att ställa på framtidens bostäder. Det finns ju mycket som tyder på att fler kommer fortsätta jobba hemifrån även när pandemin är över, säger Yvonne Edenmark Lilliedahl, kommunikationschef på SKB.

Enligt undersökningen har kvinnor (77%) i högre utsträckning än män (67%) tillbringat mer tid i hemmet.

Internet, arbetsplats och natur viktigare
På frågan vad som har blivit viktigare i bostaden sedan coronapandemin bröt ut, svarade som förväntat en stor del av de som tillbringat mer tid i hemmet, att internetuppkoppling, möjlighet till arbetsplats i hemmet och att bostaden är trivsam och bekväm. Även andra delar lyftes fram som viktigare, exempelvis att ha tillgång till naturen i form av en trädgård, men även uteplats eller balkong.

– När vi tillbringar mer tid i hemmet, kanske hela dagar, så omprioriterar vi vad som är viktigt. Generellt kan man säga att hemmets utformning och faciliteter har blivit mer angeläget för de flesta. Vi har märkt att fler är intresserade av sitt boende och av SKB bland annat genom att besöken på vårt digitala frågeforum nästan har fördubblats under den här tiden, säger Yvonne Edenmark Lilliedahl.

 

Undersökningen är genomförd av Novus under oktober 2020 bland den svenska allmänheten i åldern 18-79 år. Totalt har 1007 webb-intervjuer genomförts i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa urval. Deltagarfrekvensen var 59%.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...