Ska robotar fixa framtidens leveranser?

av Admin

En robot har testats för paketleveranser på Chalmers campus Johanneberg. Nu välkomnar vi till en demonstrationsdag för att berätta om våra erfarenheter. Du får möjlighet att se hur roboten fungerar och delta i en diskussion om framtidens klimatneutrala urbana logistik.

När: Tisdagen den 14 september, 09:00 – 11:00
Var: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, lokal Poseidon

Ökade godstransporter ställer höga krav på logistikbranschen. Den sita biten – “last mile delivery”- är oftast den mest kostsamma och miljöskadliga delen i kedjan. Inom samarbetet Klimatneutral Urban Logistik (KUL) har vi testat ett markgående automatiserat leveranssystem.

Baserat på lärdomar från KUL-samarbetet, som testat tekniken men även undersökt användarperspektivet och möjliga affärsmodeller, och ett projekt i Storbritannien med en livsmedelskedja för kundleveranser görs nu en ny uppdaterad robot – Hugo 2.

Du kommer förstå vilka möjligheter, utmaningar och hinder som finns när ambitionen är en bilfri stadskärna. Dessutom får du träffa Hugo. Ett tillfälle som vänder sig till dig som arbetar inom fastighetsbranschen, stadslogistik, hållbarhetsfrågor eller stadsplanering.

Media är välkomna att närvara hela eller delar av seminariet. Anmäl dig till per e-post eller telefon till karin.weijdegard@johannebergsciencepark.com,

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...