Savills vinner uthyrningsuppdrag för Barings nya logistikportfölj

av Admin

Barings storsatsar i Sverige genom förvärv av sex nya logistikfastigheter där Savills logistikteam har fått förtroendet att bistå i uthyrningsarbetet på flertalet platser i Sverige.

Fastigheterna blir moderna och flexibla med en grön profil innehållande grön betong och solceller på taket och kommer att färdigställas av Skanska. Projekten ingår i den logistikportfölj som Barings köpte av Skanska föregående vecka. Uthyrningsuppdraget startar omgående.

Byggnationen av de sex fastigheterna startas i etapper och har redan nu fasta färdigställandetider under Q4 2022 fram till Q3 2023, vilket gör projektet unikt i sitt slag. Savills har fått uppdraget att hyra ut tre av logistikfastigheterna med placering i Göteborg, Helsingborg respektive Malmö.

Fastigheterna är strategiskt belägna med en total uthyrningsyta på cirka 55 000 kvadratmeter och kommer att stå färdiga från och med slutet av 2022 och under 2023.

”Vi är glada över att ha fått förtroendet av Barings att arbeta med uthyrningsuppdraget för detta unika logistikprojekt. Satsningen är ett tecken i tiden. Efterfrågan på moderna logistikfastigheter i strategiska lägen har aldrig varit högre.” säger Rikard Lindkvist, Head of Industrial & Logistics, Savills Sweden.

”Vi är glada att ge detta uthyrningsuppdrag till Savills och ser fram emot vårt samarbete. Fastigheterna är belägna i starka lägen och byggs till hög kvalitet”, säger Thorsten Slytå, Head of Nordics, Barings Real Estate.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...