Rättigheter och skyldigheter: Det skiljer bostadsrätten och hyresrätten åt

av Admin

Det finns många skillnader mellan boendeformerna bostadsrätt och hyresrätt. Betydligt fler än det uppenbara huruvida man äger eller hyr sitt boende. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum får ofta frågor om vad som skiljer bostadsrätten från hyresrätten när det kommer till rättigheter och skyldigheter. SBC vill därför reda ut de största skillnaderna mellan de två boendeformerna.

Att bo i bostadsrätt eller hyresrätt är något miljontals svenskar gör och att bo i flerbostadshus är den näst vanliga boendeformen efter att bo i småhus. Den främsta skillnaden mellan bostadsrätten och hyresrätten är tillsynes att äga sitt boende, kontra att hyra det. Men det finns fler saker som kan vara bra att tänka på inför att du flyttar från en hyresrätt till bostadsrätt. SBC reder därför ut skillnader mellan de olika boendeformerna som du som tänkt byta boendeform bör ha koll på.

– Vi får ofta frågor som rör vilka skyldigheter man har som boende i en bostadsrätt kontra i en hyresrätt. En bärande skillnad är skyldigheten du som boende har kring underhållsansvaret när du bor i en bostadsrätt. Du är själv ansvarig för att underhålla bostaden och se till att den är i ett gott skick. I en bostadsrätt har man dock friheten att utföra ändringsarbeten i bostaden, som till exempel måla om, renovera eller byta ut diskmaskinen. I en hyresrätt ansvarar hyresvärden för att underhålla lägenheten.  Något som vissa gånger hindrar de boende från att genomföra egna renoveringar i lägenheten, säger Therese af Jochnick, Head of legal på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Rättigheter att påverka

Utöver vissa skyldigheter som medföljer en bostadsrätt så har du även större möjligheter att påverka ditt boende då du tillsammans med dina grannar äger fastigheten och är gemensamt ansvariga för dess förvaltning. Bor du i hyresrätt har du mindre inflytande då hyresvärden äger fastigheten och ansvarar för förvaltningen. I en bostadsrättsförening råder också föreningsdemokrati och du har därmed lika stor rätt som dina grannar att göra din röst hörd på bostadsrättsföreningens årsstämma. Detta ger dig goda möjligheter till inflytande och påverkan över föreningens framtida verksamhet och investeringar.

– En detalj som vi upplever att många missförstår är att du inte äger ditt boende, utan att du äger en andel i föreningen som i sin tur är kopplad till din bostad. Vi på SBC arbetar aktivt för att bostadsrättsföreningarnas styrelser aktivt ska påminna sina medlemmar om deras rättighet att tillsammans påverka hur deras fastighet ska förvaltas, avslutar Therese af Jochnick.

Tre grundläggande skillnader mellan bostadsrätt och hyresrätt:

Underhållsansvar
I en bostadsrätt har du själv ansvar för att reparera saker som går sönder. I vissa fall kan föreningen vara ansvarig. Om så är fallet framgår det i föreningens stadgar. I en hyresrätt hjälper hyresvärden till med reparationer och underhåll. Som boende har du dock inte frihet att själv välja om du t.ex. vill måla om eller byta kyl- och frys.

Rätt till inflytande
Bor du i en bostadsrätt har du köpt rätten att bo i bostaden. Bostaden är en del av bostadsrättsföreningen där alla grannar tillsammans äger fastigheten. Det ger dig som medlem stora möjligheter att påverka. För dig som bor i hyresrätt är möjligheterna att påverka mindre, då det är hyresvärden som äger både bostaden och fastigheten.

Månadsavgift vs hyra
Det som reglerar avgiften för en bostadsrätt är hur föreningens ekonomi ser ut. Förvaltningskostnader, reparationer, lån och framtida underhåll spelar in. Hyresrättens hyra utgår ofta från lägenhetens standard, utformning och läge. Hyran är även reglerad i hyresrättslagen.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...