Ny statistik: Större bostadsrätter ökade mer i pris än små under 2021

av Admin

Under 2021 var det högtryck på bostadsmarknaden med stigande bostadsrättspriser i hela landet. En ny kartläggning från Fastighetsbyrån visar att större lägenheter var de som ökade mest i pris. Treor och fyror eller större ökade med 10 % på riksnivå, jämfört med ettor som steg med 6 %. Trenden är tydlig i stora delar av landet, inte minst i storstadslänen, men vissa län sticker ut åt motsatt håll.

 

Svensk mäklarstatistik presenterade nyligen siffror som sammanfattar bostadsåret 2021, och visar att villapriserna steg betydligt mer än bostadsrättspriserna. En fördjupad analys från Fastighetsbyrån, där Mäklarstatistiks siffror för helåret 2021 jämförts med 2020, visar att det är bland de större lägenheterna som priserna ökade mest i fjol. På riksnivå ökade ettorna med 6 %, tvåorna med 9 % och treor och fyror eller större ökade med 10 %.

Under 2021 är det tydligt att villapriserna stigit mer än bostadsrättspriserna. På riksnivå, som påverkas mest av storstäderna, kan vi även se att större lägenheter stiger betydligt mer i pris än mindre. Bland annat beror det på höga trösklar för förstagångsköpare i jakt på smålägenheter med rekordpriser, amorteringskrav och bolånetak. Vi ser även ett trendbrott utifrån pandemin där fler yngre personer drabbats ekonomiskt och större bostäder, med till exempel plats för arbetsrum, blivit mer attraktiva, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Stora skillnader mellan länen

Fastighetsbyråns sammanställning visar att prisutvecklingen skiljer sig kraftigt mellan länen. I Södermanland stod priserna på ettor stilla i fjol medan priserna på treor ökade med 19 % och fyror eller större med 16 %. Storstadsregionerna följer samma trend. I Västra Götalands län steg ettorna med 3 % samtidigt som lägenheter med fyra rum eller fler steg med hela 13 %. I Stockholm steg priset på ettor med 4 % och fyror eller större med 9 %. Motsvarande siffror för Skåne var 9 respektive 15 % ökning.

 

Ett par län sticker ut med motsatt trend. Exempelvis Norrbotten där priserna på ettor ökade med sjutton procent samtidigt som priserna på de största lägenheterna var oförändrade. Även Gotland sticker och med en prisökning på ettor på hela 26 % samtidigt som lägenheter med fyra rum eller fler steg med 12 %.

 

– Det är förvånansvärt stora skillnader mellan olika bostadsstorlekar och mellan länen med väldigt lokala förutsättningar som påverkar. Hur utbudet ser ut på orten, vilka som flyttar in och ut, företagsetableringar, prisnivåer med mera. För konsumenter, både köpare och säljare, är det viktigt att inte dra alla bostadsrätter över en kam och förutsätta samma prisutveckling. Det gäller att jämföra liknande bostäder för att få en realistisk bild, fortsätter Johan Engström.

 

Prisutveckling baserat på bostadstyp/antal rum (riksnivå):

2020 2021 Prisutveckling
Antal rum Antal Pris kr/kvm Antal Pris kr/kvm 2020-2021
1 rum 16 588 1 684 016 51 140 18 409 1 777 863 54 262 6%
2 rum 45 524 2 244 922 42 554 49 578 2 442 223 46 399 9%
3 rum 35 949 2 845 167 36 970 39 128 3 112 779 40 649 10%
4+ rum 22 619 3 770 043 36 016 24 645 4 133 995 39 606 10%
BR Totalt 120 986 2 689 629 41 829 132 053 2 920 019 45 498 9%
Villa 57 062 3 462 201 27 547 59 313 4 000 498 31 997 16%

 

Prisutveckling baserat på bostadstyp/antal rum (länsnivå).

Län Prisutveckling baserat på antal rum
1 rum 2 rum 3 rum 4+ rum Totalt
BLEKINGE 7% -3% -3% -5% 11%
DALARNA 22% 20% 25% 10% 20%
GOTLAND 26% 16% 14% 12% 22%
GÄVLEBORG 1% 3% 12% 11% 13%
HALLAND 15% 12% 15% 17% 16%
JÄMTLAND 24% 22% 13% 15% 9%
JÖNKÖPING 1% 7% 11% 11% 13%
KALMAR 12% 10% 19% 6% 6%
KRONOBERG 7% 2% 6% 6% 6%
NORRBOTTEN 17% 5% 3% 0% 10%
SKÅNE 9% 13% 15% 15% 18%
STOCKHOLM 4% 8% 9% 9% 17%
SÖDERMANLAND 0% 10% 19% 16% 19%
UPPSALA 7% 7% 9% 10% 16%
VÄRMLAND 10% 17% 15% 28% 18%
VÄSTERBOTTEN 14% 15% 20% 17% 15%
VÄSTERNORRLAND 11% 5% 12% 10% 10%
VÄSTMANLAND 6% 9% 13% 11% 22%
VÄSTRA GÖTALAND 3% 8% 9% 13% 15%
ÖREBRO 2% 3% 6% 12% 18%
ÖSTERGÖTLAND 8% 8% 8% 8% 14%
Riket 6% 9% 10% 10% 9%

Topp 5 prisökning utifrån bostadstyp/antal rum:

2020 2021 Prisutveckling
Antal rum Län Antal Pris kr/kvm Antal Pris kr/kvm 2020-2021
4 rum VÄRMLAND 357 2 228 707 21 270 455 2 855 978 27 154 28%
1 rum GOTLAND 67 1 294 403 38 036 92 1 672 223 48 053 26%
3 rum DALARNA 659 1 420 183 20 565 854 1 634 254 25 681 25%
1 rum JÄMTLAND 155 811 929 23 801 174 984 029 29 509 24%
2 rum JÄMTLAND 361 1 139 255 20 675 361 1 387 863 25 179 22%

Svagast prisutveckling utifrån bostadstyp/antal rum:

2020 2021 Prisutveckling
Antal rum Län Antal Pris kr/kvm Antal Pris kr/kvm 2020-2021
1 rum SÖDERMANLAND 357 747 665 21 579 349 760 024 21 684 0%
4 rum NORRBOTTEN 165 1 932 206 18 611 180 1 913 277 18 631 0%
2 rum BLEKINGE 325 1 195 070 20 725 298 1 139 861 20 137 -3%
3 rum BLEKINGE 251 1 865 440 22 971 218 1 766 574 22 302 -3%
4 rum BLEKINGE 108 2 553 832 22 864 92 2 343 125 21 715 -5%

Om kartläggningen
Siffrorna är beställda av Fastighetsbyrån och baseras på bostadsförsäljningar som rapporterats in till Svensk Mäklarstatistik.
Kartläggningen jämför pris per kvadratmeter för villor och bostadsrätter under hela 2020 med hela 2021 och bryts ner utifrån län, bostadstyp och antal rum.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...