Nekar banker för många konsumenter att öppna betalkonton?

av Admin

Gör banker rätt när de nekar vissa konsumenter att öppna konton? Och vilken roll spelar låneförmedlare för att många konsumenter tar stora blancolån? Det är två frågor som Finansinspektionen (FI) kommer att titta närmare på under 2022 och som vi presenterar i årets konsumentskyddsrapport.

Förra året fick FI in många klagomål från konsumenter som inte fick öppna konton i en bank eller som fick sina konton stängda. Banker har rätt att neka konsumenter att öppna konton i vissa undantagsfall, men det är viktigt att de alltid gör en individuell bedömning och inte generellt nekar grupper av konsumenter att öppna konton.

Vi kommer därför att bjuda in representanter för ett antal banker och berörda branschorganisationer för att se hur konsumenternas rätt till betalkonto kan säkras.

– Utan betalkonto får du stora problem att klara vardagen. Vi måste undvika att stora grupper av konsumenter stängs ute från samhället utan ordentligt grund, säger Susanna Grufman, biträdande generaldirektör på FI och ansvarig för konsumentskyddsfrågor.

FI ska analysera låneförmedlare

Konsumtionslånen har ökat i snabb takt på senare år och är en bidragande orsak till att många får betalningsproblem. FI:s analyser visar att unga och personer med låg inkomst är särskilt utsatta.

Många låneförmedlare erbjuder konsumenter att samla sina lån för att sänka sin månadskostnad. Oftast erbjuds annuitetslån, där konsumenten betalar lika mycket varje månad, med lång avbetalningstid. Det innebär att konsumenten, via låneförmedlaren, ofta tecknar nya lån som gör att de får betala mer än om de hade fortsatt med de ursprungliga lånen. FI:s kartläggningar visar att nästan 60 procent av alla blancolån hos mindre banker 2020 togs via en låneförmedlare.

Låneförmedlare tjänar pengar på att konsumenter både lägger om och tar större lån. Något som inte alltid ligger i konsumentens intresse. Därför kommer vi, i samverkan med Konsumentverket, att granska vilken roll låneförmedlare spelar för denna utveckling och vilket ansvar som är rimligt att lägga på dessa företag när det gäller att ta hänsyn till konsumenternas bästa.

– Låneförmedlare spelar en allt större roll på lånemarknaden. Därför är det viktigt att titta närmare på deras roll och vilket ansvar de har för att bidra till ett bra konsumentskydd, säger Susanna Grufman.

Risker med provisioner och nya regler om ränteskillnadsersättning

I årets konsumentskyddsrapport lyfter vi också fram riskerna med att provisioner, inte minst fondprovisioner, riskerar att styra vilka råd konsumenterna får och vilka val de erbjuds. Dessutom pekar vi på att regeringen bör ändra reglerna för ränteskillnadsersättning så att bolånetagare med bunden ränta inte missgynnas om de vill säga upp sina lån.

Läs mer på www.fi.se

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...