Mer än hälften av testade tätskikt för badrum läcker fortfarande

av Admin

För femte gången under de senaste 12 åren har Länsförsäkringar testat tätskikt för badrum. Vid det första testet läckte alla de testade tätskiktssystemen och i årets test läcker tio av nitton tätskikt (53 procent). Endast ett tätskiktssystem på marknaden har klarat de fyra senaste testerna.

Tätskiktstesterna har gjorts tillsammans med Byggkeramikrådet (BKR), som är en branschorganisation för entreprenörer och leverantörer inom byggkeramiska området.

– Varje år byggs cirka 60 000 nya bostäder och kunde vi få badrummen täta vore det en stor samhällsvinst. Vi måste fortsätta jobba mot en nollvision att inga tätskikt läcker. Kan vem som helst idag åka elbil, vilket ingen trodde för 12 år sedan, så måste man kunna få alla tätskikt täta, vilket gynnar både brukaren av badrummet, entreprenören som utför jobbet och klimatet. Alla skulle vara happy, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Det är många vattenskador det handlar om. I Sverige anmäls cirka 80 000 vattenskador per år och reparationerna beräknas kosta cirka 6 till 10 miljarder kronor årligen. Ungefär 15 procent av antalet skadefall berodde på läckande tätskikt i våtutrymmen.

–Vattenskador i badrum har tyvärr stor klimatpåverkan genom utsläpp av koldioxid eftersom badrum som endast är fuktskadat på en mindre yta ändå kan behöva rivas helt och hållet. Det beror på att vi idag inte har någon systematisk dokumenterad metod för att delreparera dem, säger Peter Bratt.

Testerna visade att rörmanschetterna ofta är systemets svaga länk på grund av dålig kvalitet. Rörmanschetterna tätar vid rörgenomföringar till avloppsrör och blandare.

– Läckagen är vanligast vid rörgenomföringar till avloppsrör i golv för handfat och toastol eller vid golvbrunnar. Även små läckage är allvarliga eftersom ett litet läckage ger stora skador på sikt, säger Peter Bratt.

I testet deltog de vanligaste tätskikten på den svenska marknaden och alla 19 leverantörer som bjöds in var positiva till att låta sina produkter testas. Leverantörerna bidrog med produkter och erbjöds även att vara med vid montering och demontering av sina tätskikt i samband med testet, vilket alla tackade ja till och var delaktiga i.

Tre tips när du renoverar badrum
1. Anlita behöriga våtrumsentreprenörer.
2. Se till att entreprenören väljer ett godkänt tätskikt.
3. Skriv avtal med entreprenören (Hantverkarformuläret 17).

Kort om testet

  • Testet genomfördes så att det ska motsvara 30 års användning av ett kaklat badrum.
  • Testet genomfördes av RISE Research Institutes of Sweden AB som har en lång erfarenhet av motsvarande tester, bland annat inför ett branschgodkännande av tätskikt.
  • Testerna hjälper till att identifiera potentiella svagheter i tätskiktssystemen, vilket leder till att tillverkarna får kunskapen och därmed möjligheten att åtgärda brister och utveckla systemen.
  • 18 av 19 testade tätskikt är så kallade foliesystem och branschgodkända av BKR. Det sista tätskiktet är en plastmatta godkänd av Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) och även den avsedd att användas som tätskikt under natursten, kakel och klinker.
  • Testet är finansierat av Länsförsäkringars Forskningsfond tillsammans med Byggkeramikrådet (BKR).

Läs om vilka av tätskikten som klarade testet 2022

Läs hela rapporten – Funktionsprovning av tätskiktssystem för våtutrymmen 2022

Läs mer här om varför vi testar tätskikt, hur testerna gått till och vilka tätskikt som testats. Det finns också en film som beskriver hur vi gått till väga.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...