Många kvinnor tvingas kvar i relationer – har inte råd att flytta

av Admin

Var tredje person som lever i en samborelation skulle inte ha möjlighet att köpa en egen bostad om relationen tog slut. Det är också vanligt att mot sin vilja bo kvar med sin partner för att man inte har råd att skaffa ett eget boende. Det visar Bluestep Banks senaste undersökning.

 

För tredje året i rad har Bluestep Bank tagit fram Bluestep-rapporten som bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo i vilken svenskarna fått svara på frågor om bostadsmarknaden. Årets rapport visar att 30 procent av de som lever i en samborelation inte skulle ha möjlighet att köpa ett eget hem vid en eventuell separation. Svårast är det för kvinnor. Hela 37 procent av kvinnorna menar att de inte skulle kunna köpa en egen bostad. Motsvarande siffra bland män är 22 procent.

 

Var tionde kvinna uppger dessutom att hon någon gång har stannat kvar i en samborelation eftersom hon inte har kunnat köpa en egen bostad vid separation.
 

– Att kunna lämna en relation oavsett skäl är något alla ska ha möjlighet att göra. Att så många, framför allt kvinnor inte har möjlighet att köpa en egen bostad vid en separation eller att till och med stanna kvar i en samborelation på grund av detta är oroande. Fler måste planera sin ekonomi bättre, men med det måste det även finnas en större flexibilitet vid bolån, något vi jobbar för varje dag, säger Alen Saric, chef för bolånecenter på Bluestep Bank.

 

Höga priser största hindret
 

Vad är då den högsta tröskeln för att kunna köpa en egen bostad när relationen tar slut? De höga priserna är det som hindrar de allra flesta. Många menar också att kravet på kontantinsats är för hög. Bland kvinnor svarar en av tio dessutom att de saknar fast anställning och därför har svårt att beviljas bolån. Sett till män är det endast två procent som uppger att anställningen är ett hinder.

 

– Bostadsmarknaden är tuff idag, och blir tuffare för varje dag särskilt i våra storstäder. Vid en separation, särskilt om det finns barn inkluderade i familjebilden, är ett boende av tillräcklig standard ett måste. Men då kötider till hyresrätter kan vara oerhört långa och priserna på bostäder är högre än någonsin kan många ganska snabbt befinna sig utan bostad, säger Alen Saric, chef för bolånecenter, Bluestep Bank.

 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...