Mäklare spår fortsatt sjunkande bostadspriser

av Admin

Om storstadsmäklarnas prognoser i Mäklarbarometern slår in kan vi förvänta oss sjunkande priser på både bostadsrätter och villor under det tredje kvartalet i år. Mäklarnas bild över efterfrågan och utbudet av både bostadsrätter och villor är däremot mer splittrad, även om den bild som träder fram pekar mot framför allt ett ökat utbud.

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare, verksamma i landets tre storstadsregioner ända sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna i barometern gör fyra kvartalsvisa prognoser per år och denna gång är det tredje kvartalet 2022 som bedöms.

En majoritet (fler än femtio procent) av mäklarna tror att priserna på bostadsrätter kommer att sjunka under det tredje kvartalet i år i Sveriges samtliga tre storstadsregioner. Samma sak gäller för villorna med undantag för Göteborg där mäklarna bedömer oförändrade priser.

Vad gäller mäklarnas syn på efterfrågan och utbud av både bostadsrätter och villor är bilden mer splittrad. I Malmö tror majoriteten av mäklarna på ett ökat utbud av både bostadsrätter och villor. I Stockholm och Göteborg finns ingen majoritet för ett ökat utbud av vare sig bostadsrätter eller villor, men det är fler mäklare som tror på ett ökat utbud jämfört med alternativen oförändrat eller minskat utbud. I Göteborg tror en klar majoritet på en oförändrad efterfrågan av villor. I övrigt är bilden mer splittrad gällande efterfrågan där en stor andel, beroende på stad och bostadsform, tror på minskad eller oförändrad efterfrågan.

– Vi har redan sett att bostadspriserna har fallit på senare tid. Om storstadsmäklarnas prognoser i Mäklarbarometern slår in kan vi förvänta oss fortsatt sjunkande bostadspriser under tredje kvartalet. Det är ett tydligt skifte på gång på bostadsmarknaden, från säljarens till köparens marknad, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

– Idag har köpare fler objekt att välja på än tidigare vilket bland annat syns i att antalet budgivare per objekt sjunkit snabbt. Köparna kan därmed unna sig lyxen att ta lite mer tid på sig att jämföra flera bostäder innan beslut. Jag delar mäklarnas bild av att priserna sannolikt fortsätter ner under det tredje kvartalet. En kombination av stigande utbud och minskad efterfrågan till följd av hög inflation och att det är dyrare att låna pengar talar för det, säger Claudia Wörmann.

Prognos: Prisutveckling tredje kvartalet bostadsrätter

  Ökar kraftigt Ökar något Oförändrad Minskar något Minskar kraftigt
Stockholm 1 0 34 36 29
Göteborg 0 6 36 43 15
Malmö 0 4 24 56 16

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Prognos: Prisutveckling tredje kvartalet villor/radhus

  Ökar kraftigt Ökar något Oförändrad Minskar något Minskar kraftigt
Stockholm 0 3 17 46 34
Göteborg 1 4 56 20 18
Malmö 0 2 41 51 6

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Prognos: Utbud och efterfrågan tredje kvartalet bostadsrätter

  Stockholm Göteborg Malmö
Ökat utbud 48 42 58
Oförändrat utbud 23 29 34
Minskat utbud 28 29 8
       
Ökad efterfrågan 12 24 29
Oförändrad efterfrågan 44 45 26
Minskad efterfrågan 44 31 45

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Prognos: Utbud och efterfrågan tredje kvartalet villor/radhus

  Stockholm Göteborg Malmö
Ökat utbud 46 45 51
Oförändrat utbud 19 49 43
Minskat utbud 35 6 6
       
Ökad efterfrågan 14 1 13
Oförändrad efterfrågan 40 62 42
Minskad efterfrågan 45 37 45

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...