Lund, Linköping och Umeå – här bor Sveriges tryggaste invånare

av Admin

Mer än hälften av svenskarna uppger att de känner sig trygga i sin stad. Dock varierar det kraftigt beroende på vart i landet de är bosatta. Tryggast känner sig invånarna i Lund, Linköping och Umeå. I Eskilstuna, Helsingborg och Västerås är det dock betydligt färre som upplever att de är trygga. Det visar en ny rapport från teknik- och arkitektföretaget PE. 

För en majoritet av svenskarna är trygghet den viktigaste aspekten för att trivas i sin hemstad. Det uppger hela 80 procent i Samhällsbarometern, en rapport från PE, där invånare i landets 20 största städer fått betygsätta levnadssituationen i sin stad. Drygt varannan svensk uppger även att de känner sig trygga i sin stad. Men det varierar dock beroende på vart i landet de bor. Tryggheten är som störst i Lund. Där upplever närmare tre av fyra invånare att de känner sig trygga. Därefter följer Linköping och Umeå, där 70 respektive 68 procent svarar att de känner sig säkra.

– Det är skillnad på upplevd trygghet och faktiskt trygghet men vi kan konstatera att det är en av de viktigaste faktorerna för att trivas. Hur vi planerar våra städer har stor påverkan på̊ vår trygghet och god arkitektur har en viktig roll att spela. Vi ser exempelvis att välplanerad belysning och områden med verksamheter på gatuplan skapar naturliga mötesplatser, någonting som bidrar till att öka tryggheten, säger Nicke Rydgren, Affärschef på PE.

Eskilstunaborna känner sig otryggast i landet
I flera av landets städer uppger dock en stor del av befolkningen att de känner sig otrygga. I Eskilstuna är situationen värst. Den sörmländska staden toppar listan över städer där invånarna känner sig otrygga. Drygt var tredje Eskilstunabo svarar detta. Även Helsingborg och Västerås återfinns i toppen på den föga åtråvärda listan. Där svarar 32 respektive 27 procent att de inte känner sig säkra.

Topplista: Städerna där invånarna känner sig mest respektive minst trygga
Bäst / Sämst
1. Lund 1. Eskilstuna
2. Linköping 2. Helsingborg
3. Umeå 3. Västerås
4. Sundsvall 4. Södertälje
5. Karlstad 5. Halmstad

Om undersökningen:
Samhällsbarometern 2019 är en rapport framtagen av teknik- och arkitektföretaget Projektengagemang, i dagligt tal PE. Den är baserad på en undersökning utförd av Kantar Sifo som är statistiskt säkerställd på riksnivå och representativ för Sveriges 20 största städer. I årets upplaga har cirka 3 300 svenskar fått svara på 35 påståenden som beskriver en smart stad inom områdena samhälle, boende, näringsliv och trafik.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...