Indiska får ny ägare och säkrar fortsatt verksamhet

av Admin

Indiska 1901 (ett nybildat bolag helägt av Färna Invest AB) har med tillträde idag förvärvat Indiska Magasinets tillgångar från dess konkursbo. Förvärvet innebär att Indiskas verksamhet är säkrad.

Genom förvärvet får Indiska en finansiellt stark ägare som avser driva verksamheten vidare med oförändrat koncept. Indiskas butiker kommer fortsatt hållas öppna och köp genom e-handel kommer att bli möjligt igen inom kort. Presentkort sålda av Indiska före konkursen kommer fortsatt att gå att handla för. Indiska välkomnar nya och gamla kunder i butikerna och på nätet och tackar för stöd under den senast tiden.

”Med en ny, finansiellt stark ägare, kan Indiska blicka framåt och fokusera på att ge kunderna tillgång till det fina sortimentet. Särskilt inspirerande ska det bli att snart få ut Indiskas jul- och nyårskollektion i butikerna. Den våg av värme Indiska har mötts av från lojala kunder under den här turbulenta tiden och den lojalitet och kämpaglöd Indiskas medarbetare har visat upp gör att vi ser med tillförsikt på framtiden.” säger Eva Kaijser, tillförordnad VD på Indiska.

”Indiskas kärnaffär har utvecklats väl under 2022 med en ökning av butiksförsäljningen under året med 20 procent och en kraftig tillväxt inom e-handeln med 40 procent. Med en stärkt finansiell situation är jag förvissad om att leverantörer och samarbetspartners kommer att känna ökad stabilitet i relationen till Indiska. Det kommer också ge Indiskas engagerade och kunniga medarbetare arbetsro. Sammantaget bedömer jag att det ger Indiska förutsättningar för en fortsatt tillväxtresa.” säger Gerald Engström på Färna Invest.

Om Färna Invest: Färna Invest (organisationsnummer 556656-4638) är ett investmentbolag ägt och grundat av entreprenören Gerald Engström för investeringar i publika och privata bolag. Färna Invest-koncernen (som har brutet räkenskapsår) hade en nettoomsättning om 728 mkr och ett resultat efter finansiella poster om 221 mkr för räkenskapsåret som avslutades 30 april 2022. Balansomslutningen uppgick till 3,3 miljarder med en soliditet om 72 procent.

Om Indiska: Indiska grundades för över 120 år sedan. Indiska har en tydlig position på marknaden i både Sverige och i Norden med en stor och aktiv kundklubb. Indiska säljer mode och inredning i skandinavisk design med influenser från världens alla hörn. E-handel står idag för en betydande andel av försäljningen. Huvudkontor i Stockholm och ett produktionskontor i New Delhi. Verksamheten bedrivs i bolaget Indiska 1901 (ett lagerbolag under namnändring till Indiska 1901 med organisationsnummer: 559395-2673).

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...