Gladsheim förvärvar bostadsbestånd i Karlskoga

av Admin

Gladsheim Fastigheter har förvärvat ett bostadsbestånd i Karlskoga omfattande 83 lägenheter. Beståndet utgörs av tre fastigheter, med en total uthyrbar yta om 9 818 kvadratmeter, var av 78% av fastighetsvärdet utgörs av bostäder och 22% av lokaler. Förvärvet sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 65 mkr. Säljare är Hallbergs Hyreshus och tillträde genomfördes den 16 maj. Efter förvärvet uppgår Gladsheims bestånd, inklusive meddelade förvärv, till över 2 100 lägenheter och ett samlat fastighetsvärde om cirka 2 875 mkr.

”Det aktuella förvärvet blir Gladsheims tredje förvärv i Karlskoga och utökar vår närvaro i Mälardalsregionen mellan Stockholm och Karlstad. Fastigheterna har just de egenskaper Gladsheim söker, med starka mikrolägen, attraktiva hus för orten och goda möjligheter för oss att utveckla fastigheterna. Genom vår renoveringsmetodik och fokus på en trevlig boendemiljö kommer Gladsheim också kunna erbjuda attraktiva lägenheter med nyproduktionsstandard till en rimlig månadskostnad”, säger David Dahlgren, VD Gladsheim Fastigheter.

Karlskoga är en attraktiv tätort i Örebro län. Beläget endast en halvtimmes bilresa från Örebro och 45 minuter från Karlstad finns närhet till universitet och regionstäder, samtidigt når man Stockholm på två timmar med tåg. Karlskoga har sin bas i försvarsindustrin och är en av Sveriges ingenjörstätaste städer. Näringslivet i Karlskoga utmärks av högteknologisk kompetens, särskilt inom försvarsindustrin. Dominerande arbetsgivare är SAAB Dynamics, BAE, ett flertal underleverantörer inom stål- och metallbearbetning och läkemedelstillverkaren Recipharm.

”Modern teknologi i kombination med goda kommunikationer ger möjligheter för orter som Karlskoga att utvecklas starkt de kommande åren, och där vill vi vara med och skapa bra boendemöjligheter.”, avslutar David Dahlgren.

Gladsheims rådgivare i förvärvet var Setterwalls Advokatbyrå, Amblin samt Sweco.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...