Framtidssäkra bostadsrättsföreningen

av Admin

Pandemin har gett tekniken en rejäl skjuts framåt och tvingat många att bli mer
digitala. Landets bostadsrättsföreningar utgör inget undantag. Men hur ska en
förening tänka framöver? SBC listar några smarta investeringar som rustar
föreningen för framtiden.

Digitala årsstämmor och styrelsemöten har under pandemin seglat upp som det självklara valet för
många bostadsrättsföreningar. Så även en rad andra lösningar som etablerat sig bland
bostadsrättsägare runt om i landet. Och visst finns det mycket att tillvarata av det som pandemins
omständigheter trots allt skapat. SBC har samlat några av sina bästa tips för att framtidssäkra
bostadsrättsföreningen.

– Vi vet att de tekniska lösningarna har ökat i såväl behov som utbud under pandemin. Så också viljan
att satsa mer på hållbarhet och energieffektivitet bland Sveriges bostadsrättsföreningar. Det märker vi
främst genom alla de frågor som kommer in dagligen till oss. För att underlätta för våra föreningar i
jakten på tekniska lösningar har vi samlat en rad samarbetspartners under ett tak i ett förmånsprogram
som vi kallar SBC Fördel. Där kan man bland annat hitta samarbeten som erbjuder moderna och
hållbara lösningar för föreningen och de boende. En tjänst som ligger helt rätt i tiden, säger Henrik
Larsson, Ramavtals- och inköpsansvarig, SBC.

Tre tips för att framtidsäkra bostadsrättsföreningen:
1. Digitalisera mer
Att använda mobilen som nyckel innebär att föreningen slipper strul med borttappade nycklar och
transporter kan minimeras. Det är inte bara bekvämt utan också betydligt säkrare för alla i föreningen.
Det är också en god investering för ekonomin och för miljön!
2. Individuell mätning
Se över föreningens energi- och resursförbrukning och vida åtgärder. Att exempelvis införa individuell
mätning av värme och vatten sänker i regel snittförbrukningen rejält. Bra för såväl ekonomin som för
föreningens klimatpåverkan.
3. Satsa på hållbarhet
Planera ert hållbarhetsarbete långsiktigt och börja till exempel med en energideklaration. Den visar hur
mycket energi en byggnad använder och hur effektiv energiförbrukningen är. Med andra ord en god
investering som man kan lära mycket av.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...