Framgångsrikt omställningssystem utmanas i spåren av pandemin

av Admin

Sverige har under lång tid haft ett väl fungerande omställningssystem där majoriteten av de friställda snabbt kommer i arbete. Regeringens permanenta korttidsstöd bryter däremot mot grundtankarna i det etablerade systemet.

Det är en av slutsatserna i en rapport om hur det svenska omställningssystemet fungerar vid större neddragningar och nedläggningar. Tillväxtanalys presenterar rapporten i samband med ett seminarium den 14 april där även professor emeritus Lars Calmfors, Donald Storrie som är forskare vid Eurofound och Caroline Söder som är vd för Trygghetsfonden deltar.

Rapporten visar att Sverige under lång tid har haft ett väl fungerande omställningssystem där majoriteten av de friställda snabbt kommer i arbete. Efter finanskrisen hittade 88 procent av de friställda ett nytt jobb inom ett år och 97 procent efter fem år.

– Poängen med det etablerade omställningssystemet är att det är utformat för att ge friställda trygghet och stöd att hitta ett nytt jobb och samtidigt gynna en positiv strukturomvandling. Det återstår att se hur det nya permanenta korttidsstödet kommer att påverka strukturomvandlingen på längre sikt, säger Ismail Ouraich, analytiker på Tillväxtanalys.
Tillväxtanalys har analyserat hur det svenska omställningssystemet har utvecklats över tid och hur det fungerar i jämförelse med andra europeiska länder. Vi har också tittat på hur det går för de som förlorar sitt jobb på grund av stora neddragningar eller nedläggningar.

Välkommen att på seminarium den 14 april kl. 10:00-11:15

 

 

 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...