Fler sålda småhus under 2019

av Admin

Den svenska fastighetsmarknaden återhämtade sig under 2019. Lantmäteriets årssammanställning visar att fastighetsöverlåtelserna ökade med hela 23 miljarder kronor jämfört med året innan. 

– Det är både en volym- och en priseffekt som ligger bakom den ökade omsättningen på fastighetsmarknaden. Antalet sålda småhus har ökat med 3 procent och priserna har stigit med i genomsnitt med 5 procent. Dessa signaler bekräftas även annan tillgänglig statistik från andra källor, till exempel mäklarstatistik, säger Dennis Lindén som är enhetschef på Lantmäteriet.

Totalt skedde fastighetsöverlåtelser till ett värde av 307 miljarder kronor under 2019, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med 2018. Det visar färska siffror från Lantmäteriet som är den myndighet som registrerar fastighetsöverlåtelser och inteckningar i fastigheter.

Högst var omsättningen i Stockholms län med 86 miljarder kronor. Lägsta omsättningen noteras i Gotland med 3 miljarder kronor.

– Omsättningen för det sista kvartalet för 2019 har varit ovanligt stark med en sammanlagd omsättning på 83 miljarder kronor. Vi vet också av erfarenhet att omsättningssiffrorna kan komma att öka ytterligare eftersom fastighetsöverlåtelser kan registrera upp till tre månader efter genomförd affär, säger Dennis Lindén.

Fler sålda småhus under 2019

Den positiva trenden visar sig även i antalet sålda småhus under 2019. Även om variationerna i landet är stora så ökade antalet sålda småhus totalt med 3 procent jämfört med 2018. Totalt såldes 70 377 småhus under 2019.

Länen där försäljningen ökade mest är:

  • Kalmar län (+ 11 procent)
  • Dalarnas län (+ 9 procent)
  • Kronobergs län (+ 9 procent)

Länen där försäljningen minskade mest är:

  • Hallands län (- 4 procent)
  • Västmanlands län (- 4 procent)
  • Gotlands län (-3 procent)

Ökat inflöde av inteckningar

Under 2019 ökade det totala inteckningsbeloppet i fastigheter med 5,1 procent och uppgår nu till drygt 5,7 biljoner – eller 5 723 miljarder – kronor.

De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne står tillsammans för 60 procent av totalbeloppet när det gäller inteckningar. Ökningen av inteckningsbeloppet är högst i Södermanland med 6,8 procent och lägst i Norrbotten med 4,1 procent.​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...