Ett år efter pandemin inleddes – konsumtionen fortsatt starkt påverkad

av Admin

Konsumtionen i Sverige ligger fortsatt lägre än för ett år sedan. Under förra veckan låg konsumtionen 11 procent lägre än motsvarande period i fjol då hamstringen av livsmedel tillfälligt lyfte konsumtionen. Det visar Swedbanks kortstatistik.

-Vi tror att konsumtionen kommer att fortsätta ligga under normala nivåer fram till dess att smittspridningen har minskat och restriktionerna kan lättas på, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Konsumtionen inom tjänstesektorn låg samtidigt 26 procent under nivån motsvarande period i fjol under den gångna veckan. Det visar statistik mellan 6 och 13 mars som tas fram av Swedbank Makro utifrån korttransaktioner inom Swedbank Pay, som hanterar över hälften av alla korttransaktioner i Sverige. WHO deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 är en pandemi.

Att korttransaktionerna som helhet ligger så lågt som 11 procent under fjolårets nivå har delvis att göra med att konsumtionen jämförs med en period förra året då hamstring av framför allt matvaror lyfte konsumtionen tillfälligt. Bortsett från denna jämförelseeffekt syns en svagt positiv trend i konsumtionen jämfört med botten i januari. Jämförs konsumtionen förra veckan i stället med motsvarande vecka 2019 så ligger den endast 4 procent lägre.

När det gäller tjänstesektorn har den återhämtat sig något jämfört med tidigare under vintern, men det är långt kvar till nivåerna före pandemin.

-Konsumtionsmönstret förra sommaren pekar på att återhämtningen kan gå snabbt inom hotell och restaurang i takt med att smittspridningen avtar medan det sannolikt kommer att ta längre tid innan resekonsumtionen närmar sig normala nivåer, säger Andreas Wallström.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...