Byggbranschen prioriteras i Nordens krigsberedning

av Admin

Samtidigt som våldet fortsätter i Ukraina så börjar de nordiska länderna att se över sina kris- och stridsberedskaper. Detta kommer bland annat påverka byggnadssektorn när nya skyddsrum ska byggas och gamla uppdateras. 

Artikeln är i samarbete med arbetsbyxor.com

Utökade byggbudgetar – en del av krisberedskapen

Såväl finländare som svenskar kan räkna med att se mer varselkläder på gatorna ju längre kriget i Ukraina pågår. I Sverige talar politiker och MSB-anställda om att återgå till beredskapen som fanns under och efter kalla kriget, och Finland förväntas snart meddela sin officiella ställning till ett eventuellt NATO-medlemskap. I praktiken kommer en återgång till den tidigare beredskapen bland annat innebära fler bygguppdrag framöver.

Behov av skyddsrum i Stockholm

I Stockholm förs just nu diskussioner kring ombyggnationer och nybyggnationer av skyddsrum, men innan planerna kan bli verklighet krävs det att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) delar ut ett sådant uppdrag, samt att staten bidrar med finansiella medel.

Ett förslag är att skyddsrummen byggs in i garage, så som Sveriges nuvarande största skyddsrum under Katarinaberget (P-hus Slussen), vilket rymmer 20 000 personer. Enligt inrikesminister Morgan Johansson (S) pågår även en utredning av civilbefolkningens skydd, vars syfte är att analysera behovet av skyddsrumsåtgärder.

Den nuvarande budgeten ”täcker knappt ommålning av enstaka skyddsrum”

Finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) tycker inte att utredningen går tillräckligt fort. Hon pekar på att budgeten knappt räcker för renoveringar i nuläget och att skyddsrum borde prioriteras högre inom beredskapen.

Inom Stockholm saknas skyddsrum i ett antal stadsdelar, och inga nya skyddsrum har byggts i staden sedan 2002. König Jerlmyr menar därför på att behovet är tillräckligt stort för att man ska förkorta utredningsprocessen likt hur man förkortat processen för NATO-diskussioner.

Här finns Sveriges skyddsrum

Skyddsrum kan finnas såväl på offentliga platser som i privata bostäder. Offentliga skyddsrum finns ofta i bilgarage eller vid tunnelbanor om man befinner sig i större städer. Ett skyddsrum används ofta till andra funktioner i fredstid, men ska alltid utmärkas med den internationella symbolen för civilt försvar: en orange ruta med en blå triangel.

Om man är osäker på var man har ett närliggande skyddsrum kan man undersöka saken genom MSBs Skyddsrumskarta. De som inte har tillgång till skyddsrum får planera för evakuering istället.

Finland satsar på upprustade gränsstängsel

I Finland har diskussionerna riktats mot den östliga gränsen mot Ryssland. Där förväntas gränsstängslen rustas upp som del av beredskapen. I dagsläget är stängslen rostiga och används endast för boskapsdjur, men ska nu utvecklas till avskräckningsobjekt som en del av den operativa beredskapen.

Även gränskontrollerna kommer upprustas med ny teknik, materiell, och infrastruktur. Landet förväntas ge besked om ett potentiellt medlemskap i NATO i mitten av maj. Finlands beslut förväntas även påverka hur de svenska diskussionerna kring frågan kommer att fortlöpa.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...